T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Pravilnici spadaju u opće akte Komore.

Pravilnici Komore su sljedeći:

 1. Pravila dobre ljekarničke prakse
 2. Pravilnik o izboru i opozivu članova tijela Komore
 3. Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalni rad
 4. Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti
 5. Pravilnik o načinu oglašavanja rada ljekarnika privatne prakse i zdravstvenih ljekarničkih ustanova u privatnom vlasništvu
 6. Pravilnik o uvjetima, načinu upisa, vođenja i sadržaju registra članova Hrvatske ljekarničke komore
 7. Pravilnik o financijskom poslovanju Hrvatske ljekarničke komore
 8. Pravilnik o radu i kaznenim mjerama Stegovnog suda
 9. Pravilnik o radu Hrvatske ljekarničke komore
 10. Pravilnik o radu Povjerenstava Hrvatske ljekarničke komore
 11. Pravilnik o radu Područnih vijeća i podružnica Hrvatske ljekarničke komore
 12. Pravilnik o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju ljekarni
 13. Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu