settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Kandidat za zastupnika može biti svaki član Komore (sukladno članku 7. Statuta) čija je kandidatura potkrijepljena s 10 potpisa članova Komore.

Glavna skupština je najviše tijelo Komore koje obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova članova Glavne skupštine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo,
 • donosi Kodeks ljekarničke etike i deontologije,
 • donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine,
 • donosi Pravilnik o izboru i opozivu članova tijela Komore,
 • donosi program rada Komore,
 • donosi financijski plan,
 • usvaja zaključni račun,
 • odlučuje o visini upisnine, članarine i visini naknade za rad članovima za rad u Komori,
 • bira i razrješuje Predsjednika i zamjenika Predsjednika Komore,
 • imenuje i razrješuje članove Vijeća Komore na prijedlog Područnog vijeća,
 • imenuje i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora,
 • imenuje i razrješuje člana Izvršnog odbora,
 • imenuje i razrješuje predsjednika i članove Komisije za žalbe,
 • raspravlja i donosi zaključke, preporuke i rezolucije o svim stručnim i strukovnim pitanjima,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu svih tijela Komore,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore.

Zastupnici Glavne skupštine 2023-2027

 1. Dora Anić
 2. Josipa Arić
 3. Martina Baštinac Barlović
 4. Ana Marija Caktaš
 5. Blaž Car-Pavlic
 6. Petra Džakula
 7. Kristijan Gabrić
 8. Vjekoslava Grgurević
 9. Emilija Horvat
 10. Marina Hrastovšćak
 11. Višnja ivanušić
 12. Mirna Jelić Hrgić
 13. Ana Kadvanj
 14. Miroslav Kota
 15. Bruna Kulušić
 16. Darija Lučić
 17. Vlatko Majorinc
 18. Željana Margan Koletić
 19. Zvonimir Mlinarić
 20. Jure Morović
 21. Helena Neziri Vukotić
 22. Carmen Pacadi
 23. Ivane Pepić
 24. Lana Pepić
 25. Nikola Perhoč
 26. Goran Perković
 27. Marijana Piškulić Radionov
 28. Miranda Sertić
 29. Branimir Šincek
 30. Antonija Turkalj
 31. Vesna Valentić
 32. Mario Vrebčević
 33. Ana Cvetan Sokačić
 34. Maja Glamuzina
 35. Ana Junković
 36. David Skendrović
 37. Branka Šurina
 38. Olgica Velkovski Škopić
 39. Lovro Gunek
 40. Ljerka Kovačićek
 41. Krešo Dubravčić
 42. Andrea Ivić
 43. Maja Beser
 44. Silvija Habunek
 45. Tanja Vrućina Klarić
 46. David Horvat
 47. Dejan Kraljić
 48. Sandra Špoljar
 49. Katarina Vilić
 50. Matija Polgar
 51. Jasenka Plantak-Kotur
 52. Renata Zelić
 53. Renata Mladinović
 54. Mandica Šprajc
 55. Jakov Dogančić
 56. Tatjana Lešić
 57. Tihana Brkić
 58. Nera Engler
 59. Željko Guttler
 60. Branimir Marinović
 61. Matija Togonal
 62. Ivana Borovčak Prša
 63. Dijana Dragičević
 64. Lidija Krstinić
 65. Marina Matković
 66. Iva Skender
 67. Nina Šavko Keser
 68. Jasmina Hil Palin
 69. Liljana Krčelić
 70. Ivanka Živković
 71. Mirela Dmitrović
 72. Luka Markulin
 73. David Šarčević
 74. Ana Šparica Parić
 75. Karmen Baranić
 76. Domagoj Krešić
 77. Ivana Bašić Monzillo
 78. Vesna Poljak
 79. Mario Radić
 80. Danijela Ugrin
 81. Ivana Antunica Povrženić