settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo
 1. Zakon o ljekarništvu ("Narodne novine" br. 121/03., 142/06., 35/08., 117/08.)
 2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 133/20, 147/20)
 3. Zakon o lijekovima ("Narodne novine" br. 76/1, 90/14., 100/18.)
 4. Zakon o medicinskim proizvodima ("Narodne novine" br. 76/13.)
 5. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 80/13, 137/13, 98/19)
 6. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 85/06, 150/08, 71/10, 53/20)
 7. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18, 26/21)
 8. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite ("Narodne novine" br. 118/18)
 9. Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu ("Narodne novine" br. 14/19)
 10. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)
 11. Zakon o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" 169/04, 37/08)
 12. Zakon o hrani ("Narodne novine" br. 81/13, 14/14, 30/15, 115/18)
 13. Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
 14.