settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Komisija za žalbe je tijelo koje odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke tijela Komore prvog stupnja, osim na odluke Stegovnih sudova.

Komisija za žalbe ima predsjednika i četiri člana, a imenuju se iz redova članova Komore.

U Komisiju za žalbe ne mogu biti imenovani članovi niti jednog tijela koje donosi odluke.

Članovi Komisije za žalbe su:

  1. Ivanka Sekošan, mag.pharm. predsjednica
  2. Vlatko Mijakovski, mag.pharm. član
  3. Višnja Ivanušić, mag.pharm. članica
  4. Marijana Brozović, mag.pharm. članica
  5. Lidija Krstinić, mag.pharm., članica