settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

OSNIVANJE I RAD LJEKARNI

 1. Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne ("Narodne novine" br. 26/07., 118/07., 81/08., 98/12., 116/15.)
 2. Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojima će se osnivati ljekarnički depo ("Narodne novine" br. 80/12.)
 3. Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti ("Narodne novine" br. 52/20.)
 4. Pravilnik o normativima i standardima u pogledu prostora, opreme i djelatnika Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 95/20.)
 5. Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe ("Narodne novine" br. 106/19.9/22.)
 6. Pravilnik o minimalnim uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima ("Narodne novine" br. 123/21.)

PRIPRAVNIČKI STAŽ

 1. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika ("Narodne novine" br. 2/11., 14/13., 114/13., 145/13., 126/14., 135/15., 100/18.)
 2. Plan i program pripravničkog staža za magistre farmacije - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (NN 130/1999)
 3. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž ("Narodne novine" br. 124/13., 100/18.)

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE

 1. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije ("Narodne novine" br. 73/08.)

LIJEKOVI

 1. Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept ("Narodne novine" br. 86/13., 90/13., 102/14., 107/15., 72/16.)
 2. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept  (HZZO NN 37/24)

POPIS

 1. Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike ("Narodne novine" br. 22/17., 96/18., 46/19., 90/20.)

OSTALO

 1. Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine" br. 89/13.)
 2. Pravilnik o izdavanju EU potvrde ("Narodne novine" br. 123/15.)