settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Područna vijeća sastoje se od podružnica. Podružnice se osnivaju za svaku županiju unutar Područnog vijeća. Članovi podružnice su svi magistri farmacije, članovi Komore s prebivalištem u županiji za koju se osniva podružnica.

Područna vijeća imaju sljedeće zadatke:

 1. organiziraju skupove stručnog usavršavanja članova svojeg područja u koordinaciji s Vijećem Komore,
 2. razmatraju primjedbe i prijedloge svojih članova i prosljeđuju ih Vijeću Komore,
 3. po odluci Vijeća Komore raspravlja o nacrtima općih akata koje donosi Vijeće Komore,
 4. predlažu članove Vijeća Komore,
 5. predlažu kandidate za Predsjednika Komore,
 6. predlažu članove za Povjerenstva Komore,
 7. svoje članove redovno izvješćuju o radu Komore,
 8. surađuju s drugim tijelima Komore na svim pitanjima od obostranog interesa,
 9. objedinjuju zaključke i odluke podružnica i dostavljaju ih nadležnim tijelima Komore,
 10. obavljaju i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

I PODRUČNO VIJEĆE:

 1. predsjednik - Ivan Pepić
 2. zamjenica predsjednika - Carmen Pacadi

Podružnica Grad Zagreb

 • predsjednik podružnice- Ivan Pepić
 • zamjenice predsjednika podružnice - Carmen Pacadi, Bruna Kulušić

Podružnica Zagrebačke županije

 • predsjednica podružnice - Branka Šurina
 • zamjenik predsjednice podružnice - David Skendrović

Podružnica Krapinsko-zagorske županije

 • predsjednik podružnice - Janko Špoljar
 • zamjenica predsjednika podružnice - Iva Šantek

Podružnica Sisačko-moslavačke županije

 • predsjednik podružnice  Dejan Radanović
 • zamjenica predsjednika podružnice - Marijeta Dukarić Kurtić

Podružnica Karlovačke županije

 • predsjednica podružnice - Darija Herak
 • zamjenica predsjednice podružnice - Anamaria Petančić

II PODRUČNO VIJEĆE

 1. predsjednik - Dejan Kraljić
 2. zamjenica predsjednika - Tanja Vrućina-Klarić 

Podružnica Varaždinske županije

 • predsjednica podružnice - Silvija Habunek
 • zamjenica predsjednice podružnice - Dina Šincek

Podružnica Međimurske županije

 • predsjednica podružnice - Dina Mesarek
 • zamjenik predsjednice podružnice - Dejan Kraljić

III PODRUČNO VIJEĆE

 1. predsjednica - Sandra Špoljar
 2. zamjenica predsjednice - Katarina Vilić

Podružnica Koprivničko-križevačke županije

 • predsjednica podružnice- Sandra Špoljar
 • zamjenica predsjednice podružnice - Darija Kuruc Poje

Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije

 • predsjednica podružnice - Štefica Orešković Krešić
 • zamjenica predsjednice podružnice - Tatjana Cirhan Lamza

IV PODRUČNO VIJEĆE

 1. predsjednik - Željko Guttler
 2. zamjenica predsjednika - Alica Miler

Podružnica Virovitičko-podravske županije

 • predsjednica podružnice - Ivona Bosanac
 • zamjenica predsjednice podružnice - Maja Šantić

Podružnica Požeško-slavonske županije

 • predsjednik podružnice - Martin Štefek
 • zamjenik predsjednika podružnice - Boris Prohaska

Podružnica Brodsko-posavske županije

 • predsjednica podružnice- Alica Miler
 • zamjenica predsjednice podružnice- Nela Matej Brekalo

Podružnica Osječko-baranjske županije

 • predsjednik podružnice - Željko Gütller
 • zamjenica predsjednika podružnice - Barbara Maceković

Podružnica Vukovarsko-srijemske županije

 • predsjednik podružnice - Jakov Dogančić
 • zamjenik predsjednika podružnice - Damir Čavlović

V PODRUČNO VIJEĆE

 1. predsjednica - Ivanka Živković
 2. zamjenica predsjednice podružnice - Iva Skender

Podružnica Primorsko-goranske županije

 • predsjednica podružnice - Nina Šavko Keser
 • zamjenica predsjednice podružnice- Ivana Borovčak Prša

Podružnica Istarske županije

 • predsjednik podružnice- Vlatko Mijakovski
 • zamjenica predsjednika podružnice - Nathalie Ramljak

Podružnica Ličko-Senjske županije

 • predsjednica podružnice -Martina Katalini Starčević
 • zamjenica predsjednice podružnice- Antonija Špoljarić  

VI PODRUČNO VIJEĆE

 1. predsjednica - Ivana Bašić Monzillo
 2. zamjenik predsjednika- Mario Radić

Podružnica Splitsko-dalmatinske županije

 • predsjednica podružnice- Ljubica Pavela
 • zamjenica  predsjednice podružnice- Jelena Jelaska

Podružnica Zadarske županije

 • predsjednica podružnice- Silvia Švorinić Ivanović
 • zamjenica predsjednice podružnice- Ružica Šangolin

Podružnica Šibensko-kninske županije

 • predsjednica podružnice - Branka Vukičević
 • zamjenica predsjednice podružnice - Josipa Mileta

Podružnica Dubrovačko-neretvanske županije

 • predsjednica podružnice- Ivana Antunica Povrženić
 • zamjenik predsjednice podružnice - Frane Šuman