T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Područna vijeća sastoje se od podružnica. Podružnice se osnivaju za svaku županiju unutar Područnog vijeća. Članovi podružnice su svi magistri farmacije, članovi Komore s prebivalištem u županiji za koju se osniva podružnica.

Područna vijeća imaju sljedeće zadatke:

 1. organiziraju skupove stručnog usavršavanja članova svojeg područja u koordinaciji s Vijećem Komore,
 2. razmatraju primjedbe i prijedloge svojih članova i prosljeđuju ih Vijeću Komore,
 3. po odluci Vijeća Komore raspravlja o nacrtima općih akata koje donosi Vijeće Komore,
 4. predlažu članove Vijeća Komore,
 5. predlažu kandidate za Predsjednika Komore,
 6. predlažu članove za Povjerenstva Komore,
 7. svoje članove redovno izvješćuju o radu Komore,
 8. surađuju s drugim tijelima Komore na svim pitanjima od obostranog interesa,
 9. objedinjuju zaključke i odluke podružnica i dostavljaju ih nadležnim tijelima Komore,
 10. obavljaju i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

I PODRUČNO VIJEĆE:

 1. predsjednik- Ivan Pepić
 2. zamjenik predsjednika- Vesna Kljenak 

Podružnica Grad Zagreb

 • predsjednik podružnice- Ivan Pepić
 • zamjenica predsjednika podružnice- Vesna Kljenak

Podružnica Zagrebačke županije

 • predsjednica podružnice- Ana Galić Skoko
 • zamjenica predsjednice podružnice- Branka Šurina 

Podružnica Krapinsko-zagorske županije

 • predsjednica podružnice- Iva Šantek
 • zamjenica predsjednice podružnice- Janko Špoljar

Podružnica Sisačko-moslavačke županije

 • predsjednik podružnice- Dejan Radanović
 • zamjenica predsjednika podružnice- Marijeta Dukarić Kurtić

Podružnica Karlovačke županije

 • predsjednica podružnice- Irena Penić
 • zamjenica predsjednice podružnice- Andrea Pogačić

II PODRUČNO VIJEĆE

 1. predsjednik- Silvija Habunek
 2. zamjenik predsjednika- Dejan Kraljić  

Podružnica Varaždinske županije

 • predsjednica podružnice- Silvija Habunek
 • zamjenica predsjednice podružnice- Dina Šincek

Podružnica Međimurske županije

 • predsjednik podružnice- Dejan Kraljić
 • zamjenica predsjednika podružnice- Anita Smolić

III PODRUČNO VIJEĆE

 1. predsjednik- Matija Polgar
 2. zamjenik predsjednika- Maja Ivačić  

Podružnica Koprivničko-križevačke županije

 • predsjednica podružnice- Irena Hadelan
 • zamjenica predsjednice podružnice- Renata Roguljić

Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije

 • predsjednica podružnice- Tajana Cirhan Lamza
 • zamjenica predsjednice podružnice- Štefica Orešković Krešić

IV PODRUČNO VIJEĆE

 1. predsjednik- Alica Miler
 2. zamjenik predsjednika- Željko Gütller 

Podružnica Virovitičko-podravske županije

 • predsjednica podružnice- Maja Šantić
 • zamjenica predsjednice podružnice- Sanja Sabolić

Podružnica Požeško-slavonske županije

 • predsjednica podružnice- Željka Perak
 • zamjenica predsjednice podružnice- Nada Panđić

Podružnica Brodsko-posavske županije

 • predsjednica podružnice- Alica Miler
 • zamjenica predsjednice podružnice- Margareta Ghiassi

Podružnica Osječko-baranjske županije

 • predsjednik podružnice- Željko Gütller
 • zamjenica predsjednika podružnice- Katarina Štern Kasa

Podružnica Vukovarsko-srijemske županije

 • predsjednik podružnice- Jakov Dogančić
 • zamjenik predsjednika podružnice- Josip Kalenić

V PODRUČNO VIJEĆE

 1. predsjednik- Nathalie Ramljak
 2. zamjenik predsjednika- Dijana Dragičević 

Podružnica Primorsko-goranske županije

 • predsjednica podružnice- Dijana Dragičević
 • zamjenica predsjednice podružnice- Ana Marija Dukić

Podružnica Istarske županije

 • predsjednica podružnice- Mirjana Juričić
 • zamjenik predsjednice podružnice- Vlatko Mijakovski

Podružnica Ličko-Senjske županije

 • predsjednica podružnice- Sanja Velićan Laškarin
 • zamjenica predsjednice podružnice- Antonija Špoljarić  

VI PODRUČNO VIJEĆE

 1. predsjednik- Jelena Jelaska
 2. zamjenik predsjednika- Ivan Kontrec

Podružnica Splitsko-dalmatinske županije

 • predsjednica podružnice- Tina Pražen
 • zamjenica  predsjednice podružnice- Dijana Ivanda

Podružnica Zadarske županije

 • predsjednica podružnice- Nela Šuško
 • zamjenica predsjednice podružnice- Biljana Ninčević

Podružnica Šibensko-kninske županije

 • predsjednica podružnice- Sanja Radas
 • zamjenica predsjednice podružnice- Anka Čogelja

Podružnica Dubrovačko-neretvanske županije

 • predsjednica podružnice- Ivana Antunica Povrženić
 • zamjenica predsjednice podružnice- Julija Draženović Vukadinović