settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Predsjednik zastupa i predstavlja Komoru.

Predsjednik Komore obavlja sljedeće poslove:

  • saziva i predsjedava sjednicama Glavne skupštine,te provodi njihove zaključke i odluke,
  • potpisuje pojedinačne akte Komore,
  • potpisuje završni račun Komore,
  • brine o suradnji Glavne skupštine i drugih tijela,
  • samostalno zaključuje pravne poslove do iznosa 37 000 kn,
  • predlaže Vijeću Komore kandidate za savjetnike Komore,
  • daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje drugu osobu,
  • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, i drugim općim aktima Komore.

Predsjednica Komore je Ana Soldo, mag. pharm. Rođena je 22. rujna 1979. u Mostaru. Diplomirala je 2003. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u "Gradskoj ljekarni Zagreb" gdje obavlja dužnost zamjenice ravnateljice ustanove. Dužnost Predsjednice Komore obavlja od 10.06.2017. godine.