T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Hrvatska ljekarnička komora je tijelo javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. U okviru javnih ovlasti Komora:
  • vodi registar magistara farmacije, koji obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj,
  • daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad,
  • vodi registar ljekarni, ljekarničkih depoa, galenskih laboratorija i laboratorija za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari,
  • donosi popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja koji se mogu izdavati u ljekarnama,
  • obavlja stručni nadzor nad radom ljekarničkih radnika.

Propisi:

  1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
  2. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14., 15/14.)

Obrasci:

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama i zahtjeva za ponovnu uporabu informacija nalaze se u dokumentima.

Izvješća:

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama nalaze se u dokumentima.

Službenik za informiranje: Petra Laginja, mag. iur.

Kontakt: informiranje@hljk.hr