settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Hrvatska ljekarnička komora kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućuje ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje. Pisani zahtjev može se podnijeti elektroničkim putem, poštom ili osobno. Usmeni zahtjev može se podnijeti telefonskim putem ili osobno. Uredovno vrijeme Komore je: pon 12:00-20:00, uto-pet 08:00-16:00.

Propisi:

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)
 2. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" br. 12/14., 15/14., 141/22.)

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije.

Obrasci:

 1. Zahtjev za pristup informacijama - u dokumentima
 2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija - u dokumentima
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - u dokumentima

Izvješća:

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.pdf /.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf /.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf /.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf /.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf /.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf /.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf /.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf /.csv)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (.pdf /.csv)

Službenik za informiranje:

Petra Laginja Barać, mag. iur.

Kontakt: informiranje@hljk.hr ; 01/4616-805