settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Izdavanje potvrda

Hrvatska ljekarnička komora izdaje potvrde magistrima farmacije u svrhu priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija u državama članicama Europske unije, državama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji te u svrhu ostvarivanja prava u Republici Hrvatskoj.

Na zahtjev magistra farmacije, a ovisno o ispunjenim uvjetima, Hrvatska ljekarnička komora izdaje:

  1. Potvrdu o sukladnosti obrazovanja magistra farmacije s Direktivom 2005/36/EZ - potvrda o tome da vaše kvalifikacije odgovaraju usklađenim minimalnim uvjetima osposobljavanja za struke EU-a;
  2. Potvrdu o stvarnom i zakonitom obavljanju djelatnosti/Potvrdu o stečenim pravima - potvrda o tome da ste obavljali ljekarničku djelatnost najmanje tri godine zaredom tijekom petogodišnjeg razdoblja koje prethodi datumu izdavanja potvrde;
  3. Potvrdu o nekažnjavanju/Potvrdu o nepostojanju privremene ili trajne zabrane obavljanja djelatnosti - potvrda koju strane institucije nazivaju Certificate of good standing - potvrda o nepostojanju privremene ili trajne zabrane obavljanja ljekarničke djelatnosti ili potvrda o disciplinskom nekažnjavanju. Napomena: Potvrda ima rok valjanosti 3 mjeseca od dana izdavanja.
  4. EU potvrdu - potvrda za neometano pružanje usluga na unutarnjem tržištu Europske unije – potvrda koja se izdaje u svrhu neometanog obavljanja profesija i pružanja usluga na području drugih država članica, zapošljavanjem i obavljanjem gospodarske djelatnosti, odnosno samozapošljavanjem, poslovnim nastanom, odnosno privremenim i povremenim pružanjem usluga.

Osim navedenih potvrda, na zahtjev stranke, Hrvatska ljekarnička komora izdaje i potvrde o činjenicama o kojima vodi službene evidencije:

  1. Potvrdu o članstvu u Hrvatskoj ljekarničkoj komori odnosno potvrdu o upisu u Registar magistara farmacije;
  2. Izvadak iz Registra ljekarni, ljekarničkih depoa, galenskih laboratorija i laboratorija za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari.

Obrasce zahtjeva za izdavanje navedenih potvrda možete pronaći u dokumentima.

Zahtjeve možete podnijeti osobno, putem pošte na adresu HLJK, Martićeva 27, Zagreb ili putem elektroničke pošte: hljk@hljk.hr 

Za izdavanje EU potvrde i Potvrde o članstvu nije potrebno platiti naknadu za izdavanje. Za ostale potvrde potrebno je uplatiti naknadu za izdavanje sukladno uputi na obrascu zahtjeva.