T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Izdavanje potvrda

Na temelju Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija, Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20) i članka 178. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20) Hrvatska ljekarnička komora izdaje potvrde magistrima farmacije u svrhu priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija u državama članicama Europske unije, državama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji.

Na zahtjev magistara farmacije, Hrvatska ljekarnička komora izdaje:

  • Potvrdu o sukladnosti obrazovanja magistra farmacije s Direktivom 2005/36/EZ,
  • Potvrdu o stvarnom i zakonitom obavljanju djelatnosti/Potvrdu o stečenim pravima,
  • Potvrdu o nekažnjavanju/Potvrdu o dobrom ugledu/Certificate of Good Standing,
  • EU potvrdu.

Obrasce zahtjeva za izdavanje navedenih potvrda možete pronaći u dokumentima.