settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Izdavanje potvrda

Hrvatska ljekarnička komora izdaje potvrde magistrima farmacije u svrhu priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija u državama članicama Europske unije, državama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji.

Na zahtjev ljekarnika, a ovisno o ispunjenim uvjetima, Hrvatska ljekarnička komora izdaje:

  1. Potvrdu o sukladnosti obrazovanja magistra farmacije s Direktivom 2005/36/EZ - potvrda o tome da vaše kvalifikacije odgovaraju usklađenim minimalnim uvjetima osposobljavanja za struke EU-a;
  2. Potvrdu o stvarnom i zakonitom obavljanju djelatnosti/Potvrdu o stečenim pravima - potvrda o tome da ste obavljali ljekarničku djelatnost najmanje tri godine zaredom tijekom petogodišnjeg razdoblja koje prethodi datumu izdavanja potvrde;
  3. Potvrdu o nepostojanju privremene ili trajne zabrane obavljanja djelatnosti/Potvrdu o nekažnjavanju - dokaz o nepostojanju privremene ili trajne zabrane obavljanja ljekarničke djelatnosti ili dokaz o disciplinskom nekažnjavanju;
  4. EU potvrdu.

Obrasce zahtjeva za izdavanje navedenih potvrda možete pronaći u dokumentima.

Zahtjeve možete podnijeti osobno ili putem pošte na adresu HLJK, Martićeva 27, Zagreb ili putem elektroničke pošte: hljk@hljk.hr