settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Izvršni odbor Komore čine: Predsjednik Komore, zamjenik Predsjednika Komore, jedan član Vijeća izabran od Vijeća Komore i jedan zastupnik Glavne skupštine izabran od Glavne skupštine Komore.

Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • izvršava zaključke i odluke Vijeća Komore
 • priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Glavnu skupštinu i Vijeće Komore
 • daje prijedlog Poslovnika o radu Izvršnog odbora
 • utvrđuje prijedloge općih akata i provedbenih propisa Komore
 • izrađuje i daje mišljenja Vijeću Komore kod pripreme nacrta propisa iz oblasti zdravstva
 • razmatra problematiku ugovaranja ljekarni sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i drugim osiguravateljima
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Komore

Članovi Izvršnog odbora su:

 1. Ana Soldo,
 2. Jasminka Vugec Mihok,
 3. Ivan Pepić,
 4. Kamilo Rudeš,
 5. Alen Neziri,
 6. Marija Vinković.