T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Za organizatore

Organizator može predati zahtjev za vrednovanje stručne edukacije magistara farmacije.

STRUČNI SKUP

Ukoliko želite da se stručni skup u organizaciji Vaše tvrtke boduje prema Pravilniku Komore (u dokumentima) molimo da:

 • Ispunite zahtjev za vrednovanje skupa koji možete pronaći u dokuemntima
 • Najmanje 15 dana prije održavanja skupa u ured Komore e-mailom ili poštom dostavite potrebnu dokumentaciju (popis potrebne dokumentacije možete pronaći u dokumentima)
 • Po završetku skupa, u roku od 15 dana, u ured Komore dostavite popis pasivnih i aktivnih sudionika skupa te excel tablicu u elektroničkom obliku u kojoj su navedeni sudionici stručnog skupa istim redoslijedom kao u listi pasivnih odnosno aktivnih sudionika (excel tablicu potrebno je dostaviti posebno za aktivne odnosno pasivne sudionike)

Obrasce popisa za pasivne i aktivne sudionike skupa možete pronaći u dokumentima. Excel tablica treba sadržavati tri kolone s podacima: ime i prezime, članski broj i OIB.

Gore objavljeni obrasci Lista pasivnih i aktivnih sudionika propisani su Pravilnikom te ih je obvezno dostavljati u propisanom obliku sa svim propisanim sadržajem. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune zahtjeve, a ured Komore neće upisivati bodove za vrednovane skupove u slučaju slanja nepotpunih lista sudionika. Ako Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev nepotpun, pozvat će organizatora stručnog usavršavanja da u roku od 15 dana dopuni zahtjev. Pod potpunom dokumentacijom podrazumijeva se zahtjev koji sadrži sve podatke i dokumente navedene u članku 19. Pravilnika. Dozvoljena je tolerancija do 10% krivih podataka na listama (odnosi se na Listu pasivnih i Listu aktivnih sudionika te excel tablicu s popisom aktivnih i pasivnih sudionika). 

Organizator stručnog usavršavanja plaća zakasninu ukoliko ne dostavi potrebnu dokumentaciju u propisanom roku:

 1. u iznosu od 500,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 16-30 dana nakon održavanja stručnog skupa,
 2. u iznosu od 1000,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 31-45 dana nakon održavanja stručnog skupa,
 3. u iznosu od 1500,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 46-60 dana nakon održavanja stručnog skupa,
 4. u iznosu od 2100,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena više od 60 dana nakon održavanja stručnog skupa.

Ukoliko organizator stručnog usavršavanja ne dostavi potpune podatke u roku od 60 dana nakon održavanja stručnog skupa, navedeni podatak će se objaviti na web stranici Komore kako bi članovi Komore bili upoznati s razlogom zbog kojeg im nisu upisani bodovi u propisanom roku u evidencijski list.

Za skupove čije troškove snosi organizator i nemaju kotizaciju sudionika, organizator je obvezan platiti taksu Komori u iznosu 2.100,00 kn, a za svako ponovljeno predavanje na istu temu 1.400,00 kn na IBAN HR8523600001101243041. Iznimno, prema odluci Vijeća Komore, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, Studij farmacije u Splitu i svi nastavni zavodi za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj su oslobođeni plaćanja naknade Komori za vrednovanje organiziranih stručnih skupova.

Za skupove gdje sudionici plaćaju kotizaciju, organizator je obvezan uplatiti 15% od prihoda ostvarenog od kotizacija koje su uplatili magistri farmacije na IBAN HR8523600001101243041, s tim da je minimalan iznos za uplatu 2.100,00 kuna. Iznimno, prema odluci Vijeća Komore, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu i Studij farmacije u Splitu obvezni su uplatiti 5% od prihoda ostvarenog od kotizacija koje su uplatili magistri farmacije.

WEBINAR

Nastavno na izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom COVID-19 te nemogućnošću održavanja stručnih skupova u svrhu stručnog usavršavanja magistara farmacije Vijeće Hrvatska ljekarničke komore donijelo je Odluku o uvođenju webinara kao dodatnog  oblika stručnog usavršavanja magistara farmacije.

Ukoliko želite da se webinar u organizaciji Vaše tvrtke boduje prema Odluci Vijeća HLJK molimo da: 

 1. Najmanje 15 dana prije održavanja webinara u ured Komore e-mailom ili poštom dostavite ispunjen Zahtjev za vrednovanje webinara,
 2. U ured Komore e-mailom ili poštom dostavite potrebnu dokumentaciju za vrednovanje webinara,
 3. Po završetku webinara, u roku od 15 dana, u ured Komore dostavite excel tablicu u elektroničkom obliku u kojoj su navedeni sudionici webinara (excel tablicu potrebno je dostaviti posebno za aktivne odnosno pasivne sudionike).

Gore spomenutu dokumentaciju možete pronaći u dokumentima.

Sve potrebne informacije za organizatore webinara koje uključuju:
 • Dokumentaciju za vrednovanje webinara,
 • Način vrednovanja webinara, 
 • Obrazloženje sa sadržajnim elementima i zahtjevima za webinar, 
 • Opće zahtjevi za prikupljanje i obradu osobnih podataka u okviru postupka stručnog usavršavanja,
 • Dodatne informacije i upute za organizatore webinara

možete pronaći u dokumentima.

E-TEČAJ

Ukoliko želite da se e-tečaj u organizaciji Vaše tvrtke boduje prema Pravilniku Komore molimo da: 

 1. Najmanje 15 dana prije održavanja e-tečaja u ured Komore e-mailom ili poštom dostavite ispunjen Zahtjev za vrednovanje e-tečaja,
 2. U ured Komore e-mailom ili poštom dostavite potrebnu dokumentaciju za vrednovanje e-tečaja,
 3. Kontaktirate ured Komore u svezi potpisivanja ugovora o suradnji s HLJK,
 4. Jednom mjesečno za vrijeme trajanja e-tečaja dostavite excel tablicu u elektroničkom obliku u kojoj su navedeni pasivni sudionici e-tečaja (excel tablicu aktivnih sudionika dostavljate samo jednom za cijelo vrijeme trajanja e-tečaja).

Gore spomenutu dokumentaciju možete pronaći u dokumentima.

Sve potrebne informacije za organizatore e-tečaja koje uključuju:
 • Dokumentaciju za vrednovanje e-tečaja,
 • Način vrednovanja e-tečaja, 
 • Obrazloženje sa sadržajnim elementima i zahtjevima za e-tečaj, 
 • Opće zahtjevi za prikupljanje i obradu osobnih podataka u okviru postupka stručnog usavršavanja,
 • Dodatne informacije i upute za organizatore e-tečaja
 • Informacije o dužini trajanja e-tečaja

možete pronaći u dokumentima.

UPUTA ORGANIZATORIMA- ODVAJANJE PROMOTIVNOG OD VREDNOVANOG SADRŽAJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Na sjednici Povjerenstva za stručno usavršavanje HLJK održane 12.04.2021., donesena je uputa i podsjetnik organizatorima stručnog usavršavanja u svezi odvajanja promotivnog od vrednovanog sadržaja edukacije. Uputu možete pronaći u dokumentima.

UPUTA ORGANIZATORIMA- PRIVREMENO IZJEDNAČAVANJE STRUČNIH SKUPOVA S ONLINE STRUČNIM SKUPOVIMA I ODLUKA O ŠIREM RASPONU BODOVA ZA ONLINE EDUKACIJE

Odluku Vijeća HLJK možete pronaći u dokumentima.