T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Mentorstvo

Stručno osposobljavanje magistara farmacije

Detaljan opis kolegija Stručno osposobljavanje magistara farmacije možete pronaći u dokumentima.

Uvjete koje trebaju zadovoljavati mentori na stručnom osposobljavanju FBF-a možete pronaći u dokumentima.

Registar mentora za stručno osposobljavanje studenata farmacije FBF-a (javna i bolnička ljekarna) možete pronaći u dokumentima.

Stručna praksa

Program Stručne prakse 1 i 2 možete pronaći u dokumentima.

Mentorstvo za vrijeme specijalizacija

Glavni mentor koji organizira i nadzire provođenje specijalizacije može biti:

  1. magistar farmacije sa znanstveno-nastavnim zvanjem, stručnjak iste grane specijalnosti za koju se specijalizant usavršava ili
  2. magistar farmacije specijalist iste grane specijalnosti za koju se specijalizant usavršava s najmanje 5 godina specijalističkog staža ili
  3. magistar farmacije sa znanstvenim stupnjem i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima za koji se specijalizant usavršava.

Hrvatska ljekarnička komora predlaže Listu glavnih mentora Ministarstvu zdravstva, po prethodno pribavljenom mišljenju pravnih osoba u kojima se obavlja specijalizacija u skladu s planom i programom. Listu glavnih mentora donosi ministar.

Ako ste zainteresirani postati glavni mentor, i zadovoljavate gore navedene uvjete, molimo Vas da ispunite prijavu u dokumentima i pošaljete na mail Hrvatske ljekarničke komore: hljk@hljk.hr