settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Mentorstvo

Stručno osposobljavanje magistara farmacije FBF Sveučilišta u Zagrebu

Ukoliko imate bilo kakve upite, molimo vas da kontaktirate Centar za primijenjenu farmaciju FBF-a putem e-maila: cpf@pharma.hr .

Stručna praksa FBF Sveučilišta u Zagrebu

Ukoliko imate bilo kakve upite, molimo vas da kontaktirate Centar za primijenjenu farmaciju FBF-a putem e-maila: cpf@pharma.hr 

Stručna praksa studij Farmacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (MEDRI)

Ukoliko imate upite vezano za stručnu praksu riječkih studenata farmacije, možete nas kontaktirati putem e-maila: farmacija-medri@medri.uniri.hr

Mentorstvo za vrijeme specijalizacija

Glavni mentor koji organizira i nadzire provođenje specijalizacije može biti:

  1. magistar farmacije sa znanstveno-nastavnim zvanjem, stručnjak iste grane specijalnosti za koju se specijalizant usavršava ili
  2. magistar farmacije specijalist iste grane specijalnosti za koju se specijalizant usavršava s najmanje 5 godina specijalističkog staža ili
  3. magistar farmacije sa znanstvenim stupnjem i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima za koji se specijalizant usavršava.

Hrvatska ljekarnička komora predlaže Listu glavnih mentora Ministarstvu zdravstva, po prethodno pribavljenom mišljenju pravnih osoba u kojima se obavlja specijalizacija u skladu s planom i programom. Listu glavnih mentora donosi ministar.

Ako ste zainteresirani postati glavni mentor, i zadovoljavate gore navedene uvjete, molimo Vas da ispunite prijavu u dokumentima (Obrazac_Prijava za glavnog mentora) i pošaljete na e-mail Hrvatske ljekarničke komore hljk@hljk.hr