settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Odobrenje za samostalan rad

Odobrenje za samostalan rad jest javna isprava kojim se dokazuje stručna osposobljenost magistara farmacije za samostalno obavljanje ljekarničke djelatnosti.

Vrste Odobrenja za samostalan rad (u nastavku teksta: Odobrenje) su:

 • odobrenje za samostalan rad magistra farmacije,
 • odobrenje za samostalan rad magistra farmacije specijalista.

Odobrenje za samostalan rad može biti redovno i privremeno.

Redovno Odobrenje za samostalan rad izdaje se za razdoblje od šest godina.

Privremeno Odobrenje za samostalan rad izdaje se za razdoblje kraće od šest godina.

Izdavanje Odobrenja

Odobrenje za samostalan rad Komora izdaje magistru farmacije nakon položenog stručnog ispita i upisa u registar članova Komore. Odobrenje za samostalan rad magistra farmacije specijaliste Komora izdaje nakon što magistar farmacije položi specijalistički ispit. 

Magistru farmacije koji se po položenom stručnom ispitu nije učlanio u Komoru duže od 3 godine, Komora će izdati Odobrenje samo uz polaganje Ispita pred Ispitnom Komisijom Komore. 

Odobrenje za samostalan rad izdaje se temeljem ispunjenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalni rad i ispunjenog evidencijskog lista.

Magistri farmacije koji su upisali studij farmacije na Medicinskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu u školskoj godini 2010/2011 i dalje te Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u školskoj godini 2011/2012 i dalje, te završili integrirani studij farmacije, zahtjevu za izdavanje Odobrenja za samostalan rad prilažu osobno originale na uvid ili putem pošte ovjerene dokumente od strane javnog bilježnika:

 1. ispunjen evidencijski list Komore,
 2. diplomu studija farmacije u Splitu odnosno Zagrebu, odnosno u Rijeci
 3. prilog diplomi (samo kopija, bez ovjere),
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno domovnicu,
 5. kopija osobne iskaznice.

Prilikom upisa plaća se upisnina koja je ujedno i članarina za tekuću godinu u iznosu od 66,36 EUR/500,00 HRK*.

Podaci za uplatu:

 • Broj žiro-računa: 2360000-1502921985
 • Banka: Zagrebačka banka d.d.
 • IBAN: HR7423600001502921985
 • Svrha uplate: upisnina
 • Poziv na broj: OIB magistra farmacije

Obnova Odobrenja

Uvjeti za obnovu Odobrenja su:
 • sakupljenih 30 bodova u postupku stručnog usavršavanja u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti,
 • podmirene sve članarine za prethodno licencno razdoblje,
 • podnijeti zahtjev za obnovu Odobrenja (odabrati obrazac za OBNOVU),
 • dostaviti vjenčani list ili Izvod iz matične Knjige rođenih (ukoliko je došlo do promjene prezimena u licencnom razdoblju odnosno ako nisu dostavljeni prilikom upisa u Komoru),
 • ukoliko je došlo do promjene adrese stanovanja potrebno je priložiti kopiju osobne iskaznice.

Sukladno Odluci Vijeća HLJK od 22. rujna 2012. donešen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad prema kojem magistar farmacije koji nije sakupio dovoljan broj bodova u postupku stručnog usavršavanja  ne podnese zahtjev za pristupanje ispitu provjere stručnosti u roku petnaest dana od isteka Odobrenja, brisat će se iz Registra Hrvatske ljekarničke komore.  

Član Komore dužan je podnijeti zahtjev za obnovu Odobrenja najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka od šest godina od dobivanja Odobrenja. 

Zahtjev se Komori šalje poštom ili e-mailom na hljk@hljk.hr .

Više informacija o Odobrenjima za samostalan rad možete pronaći u Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad magistru farmacije (Pravilnik možete pronaći ovdje). 

Izdavanje duplikata Odobrenja

U slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja Odobrenja za samostalan rad, magistar farmacije može zatražiti izdavanje duplikata.

Magistar farmacije podnosi zahtjev na obrascu Hrvatske ljekarničke komore.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:
 1. Potvrdu/račun „Narodnih novina“ o objavi gubitka javne isprave i
 2. Dokaz o uplati naknade za izdavanje duplikata*.

Hrvatska ljekarnička komora izdaje duplikat Odobrenja u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

*Naknada za izdavanje duplikata Odobrenja iznosi 30,00 EUR/226,04 HRK, sukladno Cjeniku usluga Hrvatske ljekarničke komore i podnosi se uz zahtjev za izdavanje duplikata Odobrenja.

Izdavanje duplikata članske iskaznice HLJK

U slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja članske iskaznice Hrvatske ljekarničke komore, magistar farmacije može zatražiti izdavanje duplikata.

Magistar farmacije podnosi zahtjev na obrascu Hrvatske ljekarničke komore.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:
 1. Dokaz o uplati naknade za izdavanje duplikata članske iskaznice*.
 2. Hrvatska ljekarnička komora izdaje duplikat članske iskaznice u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

*Naknada za izdavanje duplikata članske iskaznice iznosi 10,00 EUR/75,35 HRK, sukladno Cjeniku usluga Hrvatske ljekarničke komore i podnosi se uz zahtjev za izdavanje duplikata članske iskaznice

Obrasci

U dokumentima možete pronaći sljedeće obrasce:

 • zahtjev za izdavanje Odobrenja za samostalan rad (magistri farmacije / hrvatski državljani)
 • evidencijski list (obvezno popuniti uz zahtjev za izdavanje odobrenja)
 • zahtjev za izdavanje Odobrenja za samostalan rad (magistri farmacije / državljani EGPa)
 • zahtjev za izdavanje Odobrenja za samostalan rad (magistri farmacije / državljani država koja nije država ugovornica EGPa)
 • zahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad
 • zahtjev za zamjenu Odobrenja za samostalan rad
 • zahtjev za brisanje iz Registra ljekarnika
 • zahtjev za izdavanje duplikata Odobrenja za samostalan rad
 • zahtjev za izdavanje duplikata članske iskaznice HLJK

*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK