settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Stranica www.hljk.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za korisnike. Hrvatska ljekarnička komora vjeruje kako je prepoznavanje važnosti osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, a s posebnim naglaskom na lakši pristup javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Hrvatska ljekarnička komora kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti.

Izjava o pristupačnosti

Hrvatska ljekarnička komora nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine" br. 17/19.) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Hrvatske ljekarničke komore: www.hljk.hr

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

U razdoblju od siječnja do svibnja 2021. godine izrađena je nova mrežna stranica koja je usklađena s pravilima Pristupačnosti.

Uklonjene su sve pogreške na koje je uputio alat za provjeru Pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation, te su dorađene i sve stvari koje su bile preporučene da se implementiraju.

Na portal je implementiran alat za Pristupačnost sa sljedećim funkcijama:
  • veličina slova cjelokupnog sadržaja
  • odabir fonta za osobe koje pate od disleksije
  • povećanje razmaka između slova
  • označavanje poveznica (podcrtavanjem)
  • povećavanjem kontrasta cijele stranice
  • prikaz stranice u invertnom modu
  • prikaz stranice bezbojno (crno/bijelo)

Također s tog alata moguće je doći do mape weba, do dokumenta s informacijama o pristupačnosti, te do forme za prijavu problema s Pristupačnosti.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
  • pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida: pojedine PDF datoteke sadržane u objavama na mrežnoj stranici Hrvatske ljekarničke komore nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Neki objavljeni dokumenti stoga nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana;
  • video zapisi nemaju podnaslove s obzirom da isti nisu kreirani od strane Hrvatske ljekarničke komore, već preuzeti s drugih mrežnih stranica.

Hrvatska ljekarnička komora će provesti nužne korake za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice kako bi maksimalno podigli razinu pristupačnosti, a sve u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 7. rujna 2020. godine, prema predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske ljekarničke komore; procjene putem Obrasca za samoprocjenu Državne škole za javnu upravu te metode testiranja pristupačnosti putem WAVE Web Accessibility Evaluation provedene od strane kreatora web portala IDEA studio.

Izjava je zadnji put revidirana 17. svibnja 2021. godine.

Hrvatska ljekarnička komora će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike mrežne stranice Hrvatske ljekarničke komore da, ukoliko primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Hrvatsku ljekarničku komoru.
Sve upite i primjedbe vezane za pristupačnost mrežne stranice Hrvatske ljekarničke komore korisnici mogu dostaviti službeniku za informiranje HLJK putem elektroničke pošte: informiranje@hljk.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.