settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Pojedinačni zahtjevi

Magistar farmacije može podnijeti pojedinačni zahtjev za vrednovanje stručnih usavršavanja.

Magistar farmacije može podnijeti pojedinačni zahtjev za vrednovanje stručnih usavršavanja prema vrstama stručnog usavršavanja iz članka 11. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja magistara farmacije.

Zahtjevu za vrednovanje stručnog usavršavanja magistar farmacije treba priložiti dokumentaciju ovisno o načinu i vrsti stručnog usavršavanja, sukladno članku 43. Pravilnika (Tablica 2 - Obavezna dokumentacija uz pojedinačni zahtjev za vrednovanje).

Prije slanja zahtjeva za vrednovanje stručnog usavršavanja molimo da:

Predložak zahtjeva možete pronaći u poveznici u tekstu.

Zahtjev se može podnijeti isključivo unutar licencnog razdoblja u kojem je ostvareno stručno usavršavanje.

OSLOBOĐENJE OD STJECANJA BODOVA

Magistar farmacije na temelju odredbe članka 32. Pravilnika, može zatražiti oslobođenje od stjecanja bodova za vrijeme trajanja:

 • rodiljnog dopusta,
 • roditeljskog dopusta,
 • posvojiteljskog dopusta,
 • dopusta radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,
 • teške bolesti.

Za ostvarenje prava na oslobođenje od stjecanja bodova, potrebno je:

 • ispuniti zahtjev za oslobođenje od stjecanja bodova,
 • pribaviti dokaze o spriječenosti za stručno usavršavanje (primjerice rodni list djeteta, rješenje o roditeljskom dopustu, rješenje o dopustu radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, medicinska dokumentacija ili potvrda liječnika i slično),
 • dostaviti zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju u ured Komore.

Zahtjev s dokazima o spriječenosti se podnosi Povjerenstvu za stručno usavršavanje putem e-maila hljk@hljk.hr, na propisanom obrascu (Zahtjev za oslobođenjem od stjecanja bodova), za vrijeme trajanja razloga zbog kojeg se traži oslobođenje od stjecanja bodova, a najkasnije do 31. prosinca u godini u kojoj je razlog prestao (primjerice ako magistra koristi pravo na roditeljski dopust zbog rođenja djeteta do 15. svibnja 2024., zahtjev za oslobođene mora poslati najkasnije do 31. prosinca 2024.). Zahtjevi zaprimljeni izvan navedenog roka će Povjerenstvo odlukom odbaciti kao nepravovremene.

Predložak zahtjeva možete pronaći u poveznici u tekstu.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA ČLANARINE

Na temelju odredbe članka 32. Pravilnika o davanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad Hrvatske ljekarničke komore, magistar farmacije može podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine (Zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine) za vrijeme trajanja:

 • rodiljnog dopusta,
 • roditeljskog dopusta,
 • posvojiteljskog dopusta,
 • dopusta radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,
 • teške bolesti.

Za ostvarenje prava na oslobođenje od stjecanja bodova, potrebno je:

 • ispuniti zahtjev za oslobođenje od stjecanja bodova,
 • pribaviti dokaze o spriječenosti za stručno usavršavanje (primjerice rodni list djeteta, rješenje o roditeljskom dopustu, rješenje o dopustu radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, medicinska dokumentacija ili potvrda liječnika i slično),
 • dostaviti zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju u ured Komore.

Predložak zahtjeva možete pronaći u poveznicama u tekstu.