settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo
Odluke Komore su:
  • Odluka o cjeniku usluga Hrvatske ljekarničke komore
  • Odluka o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-om
  • Odluka o skupljanju bodova putem online edukacija za 2020. godinu
  • Odluka o skupljanju bodova putem online edukacija za 2021. godinu
Stavovi i upute Vijeća komore su:
  • Stav vezan za ljekomate
  • Stav vezan za prodaju biocidnih proizvoda koji sadrže opasne kemikalije
  • Uputa o prometovanju opojnih droga (narkotika) preko međuskladišnica
  • Uputa vezana za otpis opojnih droga (narkotika)

Sve odluke, stavove i upute Vijeća Komore možete pronaći u dokumentima.

Dokumenti

description Odluka Vijeća o rodiljnim i drugim dopustima_clanarine_bodovi description Odluka o skupljanju bodova putem online edukacija za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 description Odluka o skupljanju bodova putem online edukacija za 2022. godinu description Odluka o skupljanju bodova putem online edukacija za 2021. godinu description Odluka o skupljanju bodova putem online edukacija za 2020. godinu description Stav vezan uz ljekomate description Stav vezan za prodaju biocidnih proizvoda koji sadrže opasne kemikalije description Uputa o prometovanju opojnih droga (narkotika) preko međuskladišnica description Uputa vezana za otpis opojnih droga (narkotika) description Stručno mišljenje Vijeća Komore description Samoposlužna prodaja bezreceptnih lijekova description Odluka o načinu provedbe nabave description Odluka o troškovima Stegovnog suda description Ispravak Odluke o troškovima Stegovnog suda description Odluka Vijeća o dopuni Odluke o imenovanju ispitne komisije za izdavanje Odobrenja description Odluka Vijeća o nadoknadi troškova za rad tijela Komore i provoditeljima u očevidima description Odluka o načinu isticanja maloprodajnih cijena lijekova description HLJK_Naputak za provođenje ljekarničkih usluga description Odluka o ispitu za izdavanje i obnavljanje Odobrenja za samostalan rad description Prilog I. description Prilog II. description Prilog III. description Prilog IV. description Odluka o visini naknade za rad Ispitne komisije description Odluka o stavljanju van snage čl.10a description odluka o rasponu bodova za online edukacije description Stručno mišljenje Vijeća Komore o mjerenju zračne udaljenosti između ljekarne description Ispravak Odluke Vijeća o cijeni pregleda ljekarne plovnog objekta description Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima koje mora ispunjavati mentor i ljekarna u kojoj se provodi pripravnički staž description Plan klasifikacijskih oznaka za 2023. description Odluka o naknadi putnih troškova članovima tijela HLJK description Stav Vijeća_Popust na lijekove description Plan klasifikacijskih oznaka Hrvatske ljekarničke komore za 2024. god. description Autetntično tumačenje i mišljenje Vijeća Komore o Odluci o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova description Odluka o vrijednosti usluga HLJK