settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (nostrifikacije)

Prema Zakonu o reguliranim profesijama (NN 82/15, u daljnjem tekstu: Zakon) određeni su načini priznavanja inozemne stručne kvalifikacije:

I. Za priznavanju inozemne stručne kvalifikacije stečene unutar država članica Europske unije (EU), država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Švicarske Konfederacije – u daljnjem tekstu koristit ćemo pojam - „država članica“ primjenjuje se:

 1. Automatski postupak priznavanja koji se odnosi isključivo na državljane država članica s dokazom o stručnoj kvalifikaciji izdanim u državi članici koji je sukladan Direktivi 2005/36 i Direktivom 2023/55;
 2. Opći postupak priznavanja koji se odnosi isključivo na državljane država članica s dokazom o stručnoj kvalifikaciji izdanim u državi članici, a koja ne udovoljava uvjetima utvrđenim Direktivom 2005/36 i Direktivom 2013/55.

II. Za priznavanju inozemne stručne kvalifikacije stečene izvan država članica (tzv. treće zemlje) primjenjuje se: Opći postupak priznavanja utvrđen u Glavi VIII. Zakona.

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

I. ZAPRIMANJE ZAHTJEVA

Kandidat šalje svu potrebnu dokumentaciju poštom ili osobno na adresu ureda Hrvatske ljekarničke komore (u daljnjem tekstu HLJK), Martićeva 27, 10 000 Zagreb, Hrvatska:

1. Ispunjeni ZAHTJEV- u dokumentima možete pronaći obrazac zahtjeva kojeg je potrebno ispuniti i potpisati.

2. DOKAZ o plaćenoj naknadi:

 • za priznavanju inozemne stručne kvalifikacije stečene unutar država članica 53,08 eura/400 kn/
 • za priznavanju inozemne stručne kvalifikacije stečene izvan država članica 212,36eura/1,600 kn/
Podaci za uplatu:
 • PRIMATELJ: Hrvatska ljekarnička komora, Martićeva 27, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 • IBAN: HR8523600001101243041
 • ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB
 • SWIFT: ZABAHR2X
 • OPIS PLAĆANJA (SVRHA UPLATE): Naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije
 • NAPOMENAPlaćanje se provodi OUR opcijom (platitelj-podnositelj zahtjeva plaća sve naknade svoje banke i posredničkih / inozemnih banaka).

3. DOKUMENTI potrebni za provođenje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

U dokumentima možete pronaći popis dokumenata koje trebate priložiti Zahtjevu.

Ako je zahtjev nepotpun, odnosno temeljem dostavljene dokumentacije nije moguće daljnje postupanje po zahtjevu, HLJK će u roku od 15 dana od primitka takvog zahtjeva zaključkom pozvati kandidata da ga dopuni u roku od 90 dana.

Ako podnositelj zahtjeva ne udovolji pozivu, a po zahtjevu se ne može postupiti, HLJK će zahtjev odbaciti kao nepotpun.

II. VOĐENJE POSTUPKA

 1. HLJK uspoređuje dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama kandidata sa stručnim kvalifikacijama koje su u Republici Hrvatskoj propisane kao uvjet za obavljanje ljekarničke djelatnosti i šalje kandidatu odgovor.

 2. U slučaju automatskog priznavanja  inozemne stručne kvalifikacije kada je zahtjev potpun i zadovoljeni svi uvjeti za priznavanje, HLJK je dužna rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije dostaviti kandidatu najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.
Opći postupak:

Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, odnosno postoje bitne razlike između stručnih kvalifikacija kandidata i stručnih kvalifikacija koje su propisane za ljekarničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a dokumentacija je kompletna:

1. HLJK poziva kandidata zaključkom da se u roku od 30 dana pismeno* očituje o izboru jedne od dopunskih mjera:

 • razdoblje prilagodbe do tri godine
 • provjeru kompetentnosti (ispit)

*Pismeno očitovanje o izboru dopunske mjere s vlastoručnim potpisom kandidat šalje na ured Hrvatske ljekarničke komore, Martićeva 27, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Zaključkom se podrobno opisuju bitne razlike u stručnoj kvalifikaciji i opisuju dopunske mjere.

2. HLJK u roku od 60 dana od dana očitovanja kandidata o izboru dopunske mjere donosi privremeno rješenje kojim se kandidatu utvrđuje dopunska mjera.

3. Sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 88/15) poziva se kandidat da ispitu provjere kompetentnosti pristupi u roku od 6 mjeseci od dana donošenja privremenog rješenja. 

Kandidat se treba prijaviti na ispit provjere kompetentnosti najkasnije 15 dana prije zakazanog termina održavanja ispita.

4. Ako kandidat ne zadovolji na ispitu provjere kompetentnosti, može podnijeti zahtjev za ponavljanje ispita u roku od 15 dana od dana od kada nije zadovoljio na ispitu. Kandidat u ponovljenom roku ne mora poštivati rok od 6 mjeseci od dana donošenja privremenog rješenja za izlazak na ispit.

5. Ako kandidat ni na ponovljenom roku ne zadovolji na ispitu, HLJK će rješenjem odbiti zahtjev.

III. IZDAVANJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Rješenje može biti:
 1. Potpuno priznavanje
 2. Djelomično priznavanje
 3. Odbacivanje

IV. UPLATA TROŠKOVA

Naknadu troškova provedbe dopunske mjere plaća kandidat prije početka obavljanja dopunske mjere, odnosno polaganja ispita. Desno u dokumentima možete pronaći cjenik usluga HLJK u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Podaci za uplatu:
 • PRIMATELJ: Hrvatska ljekarnička komora, Martićeva 27, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 • IBAN: HR8523600001101243041
 • ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB
 • SWIFT: ZABAHR2X
 • OPIS PLAĆANJA (SVRHA UPLATE): Naknada za provođenje dopunske mjere u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

V. IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD

Po primitka rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje ljekarničke djelatnosti u RH kandidat treba pri HLJK ishoditi Odobrenje za samostalan rad.

Popisa dokumenta koji su potrebni za izdavanje Odobrenja za samostalan rad su:

 1. ispunjen ZAHTJEV za izdavanje odobrenja za samostalan rad,
 2. ispunjen EVIDENCIJSKI LIST,
 3. POTVRDU o uplati članarine u iznosu od 66,36eura/500,00 kuna/ (podaci za uplatu jednaki kao gore navedeno, osim što se u opisu plaćanja navodi "uplata upisnine HLJK").

Obrasce dokumenata možete pronaći desno u listi dokumenata.

Za kandidate kojima je priznata inozemna stručna kvalifikacija jedan od uvjeta za izdavanje Odobrenja je poznavanje pravne regulative potrebne za rad u ljekarni.

Provjera poznavanja propisa provodi se usmenim ispitom u HLJK.

Prijava ispita obavlja se putem e-maila (hljk@hljk.hr) najkasnije 15 dana prije ispita. 

Naknadu za ispit u iznosu od 149,31 eura/1.125,00kuna/ te potvrdu o uplati  potrebno je dostaviti u HLJK najkasnije tri dana prije održavanja ispita. 

Materijale potrebne za polaganje ispita možete pronaći desno u dokumentima. 

Termini za održavanje ispita u postupku izdavanja Odobrenja za samostalan rad održavaju se u veljači , travnju, lipnju, listopadu i prosincu. Točne termine možete pronaći ovdje.

HLJK donosi rješenje o izdavanju Odobrenja u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta za izdavanje Odobrenja.

DODATNE INFORMACIJE:

Više informacija vezanih uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kandidat može dobiti od stručnih službi ureda HLJK osobno ili putem telefona: 

 • utorkom 10:00 - 12:00 i
 • četvrtkom  10:00 - 12:00

U slučaju osobnog dolaska, molimo prethodnu najavu telefonom.

Izvan ovih termina upiti se zaprimaju isključivo putem e-maila hljk@hljk.hr .

Informacije o postupku pružaju se isključivo magistrima farmacije podnositeljima zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Propise koji reguliraju područje priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija možete pronaći desno u dokumentima ili niže na poveznici.