settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Vijeće Komore obavlja slijedeće poslove:

 • donosi opće akte Komore osim Statuta i akata navedenih u članku 15.ovog Statuta,
 • donosi Poslovnik o radu Vijeća Komore,
 • donosi prijedlog programa rada Komore,
 • nadzire izvršenje programa rad Komore,
 • nadzire izvršenje zaključaka Glavne skupštine,
 • donosi periodične obračune,
 • imenuje i razrješuje jednog člana Izvršnog odbora,
 • imenuje i razrješuje suce Stegovnog suda, tužitelja i zamjenike tužitelja Komore,
 • imenuje i razrješuje članove i zamjenike članova Povjerenstava Komore,
 • po potrebi imenuje svoje stručne komisije ili radne grupe,
 • donosi odluku o obnavljanju Odobrenja za samostalan rad i odluku o oduzimanju Odobrenja za samostalan rad,
 • donosi plan i program stručnog usavršavanja,
 • donosi odluku o promjeni sjedišta Komore,
 • donosi odluku o naknadi i visini naknade za rad članovima u Komori,
 • daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore,
 • daje Predsjedniku Komore i Izvršnom odboru Komore prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
 • 16. traži od Predsjednika i Izvršnog odbora Komore da raspravi određenu problematiku,
 • raspravlja o izvješćima Predsjednika Komore o radu Komore i radu Izvršnog odbora Komore,
 • nalaže Izvršnom odboru Komore izvršenje odluka,
 • prati i usklađuje rad Područnih vijeća, te razmatra primjedbe i prijedloge Područnih vijeća,
 • rješava sporove između Područnih vijeća,
 • vodi financijsku politiku i upravlja sredstvima Komore,
 • donosi odluku o cijenama usluga Komore,
 • daje suglasnost na oblikovanje cijena lijekova i drugih sredstava iz dobrovoljnog osiguranja koje određuje ugovorom društvo za osiguranje,
 • donosi odluke o sklapanju pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 37.000,00 kuna,
 • imenuje i razrješava Glavnog tajnika, te donosi odluke o zaključivanju ugovora o radu sa ostalim radnicima Komore,
 • donosi odluku o raspisivanju izbora za članove Glavne skupštine i ostalih tijela Komore,
 • daje mišljenje na akte za ugovaranje provođenja zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,
 • odlučuje o suradnji Komore s drugim strukovnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Članovi Vijeća Hrvatske ljekarničke komore (2023-2027)

Predsjednica Vijeća: 

Zamjenik predsjednika Vijeća: 

 1. Ivana Antunica Povrženić
 2. Dario Briški
 3. Snježana Đogić
 4. Ana Galić Skoko
 5. Igor Horvat
 6. Lada Jurišić Vuletić
 7. Ivona Kalebić Miškulin 
 8. Natasja Kamal
 9. Vesna Kljenak
 10. Vanja Lisjak
 11. Marko Magaš
 12. Marko Mataija
 13. Alen Neziri
 14. Zvezdana Petrović
 15. Ksenija Plantak
 16. Mate Portolan
 17. Dejan Radanović
 18. Goran Radošević
 19. Zrinka Rajić
 20. Domagoj Rončević
 21. Snježana Skukan
 22. Martina Šepetavc
 23. Lada Škoko Vukušić
 24. Juraj Štefan
 25. Katarina Štern Kasa
 26. Marija Vinković
 27. Hrvoje Vlašić