settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Hrvatska ljekarnička komora je svojim internim aktima i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim za zaštitu osobnih podataka osigurala adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Osnovnim načelima i pravilima naše Politike privatnosti osigurava se odgovarajuća podrška u zaštiti osobnih podataka i privatnosti svih članova Hrvatske ljekarničke komore, zaposlenika, članova svih tijela Hrvatske ljekarničke komore, poslovnih partnera i drugih pojedinaca povezanih s Hrvatskom ljekarničkom komorom, a u skladu sa zakonskim propisima, važećim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima.

Zaštita osobnih podataka članova, zaposlenika i drugih pojedinaca povezanih s Hrvatskom ljekarničkom komorom jedan je od glavnih prioriteta Komore.

Hrvatska ljekarnička komora prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Komora se obvezuje na kontinuirano usavršavanje metoda pohrane podataka, implementiranje sustava koji će olakšavati preglednost poslovanja te na sustavno praćenje prakse u svrhu pojačanja zaštite Vaših osobnih podataka.

Unutar Hrvatske ljekarničke komore osobni se podaci koriste osobito za sljedeće namjene:

 • upravljanje podacima zaposlenika pri sklapanju, provedbi i obradi ugovora o radu i za kontaktiranje kandidata za zaposlenje;
 • sklapanje, provedba i obrada ugovora s poslovnim partnerima;
 • izdavanje i obnova odobrenja za samostalan rad;
 • sastavljanje i objavljivanje izvješća ustrojenih tijela Komore;
 • objavljivanje aktivnosti i novosti na mrežnoj stranici s ciljem informiranja članova i zainteresiranih trećih strana;
 • omogućivanje odgovarajućih poslova s ostalim trećim stranama.

Svaki zaposlenik Komore dužan je identificirati zakonitost za svaku obradu koja je u njegovom opsegu posla i radnog mjesta. Pri identifikaciji zakonitosti obrade zaposlenici će se konzultirati sa službenikom za zaštitu osobnih podataka.

Prava ispitanika:

Za podatke koji se prikupljaju i obrađuju na temelju privole, ispitanik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na donje kontakt podatke (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole).

Hrvatska ljekarnička komora poštuje i prava ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka.

Predmetna prava podrazumjevaju primjerice:

 • zatražiti pristup osobnim podacima i dobiti kopiju takvih podataka;
 • dobiti osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i računalno čitljivom formatu;
 • ispravak osobnih podataka u slučaju kad su netočni ili nepotpuni;
 • izjavljivanje prigovora zbog razloga povezanih s obradom na temelju legitimnog interesa, uključivo s izradom profila i slanjem marketinških obavijesti;
 • brisanje osobnih podataka primjerice u slučaju povlačenja privole;
 • ishođenje ograničavanje obrade primjerice u slučaju zahtjeva za ispravkom podataka.

Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: szop@hljk.hr

Ako nakon obraćanja našem službeniku za zaštitu osobnih podataka niste uspjeli ostvariti svoja prava i smatrate da je povrijeđeno Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka na e-mail: azop@azop.hr