T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Upute za provođenje testiranja na SARS-CoV-2 virus u ljekarnama

14.11.2021.

Nastavno na Odluku stožera o uključivanju svih ugovornih partnera HZZO-a u profesionalno testiranje brzim antigenskim testovima , uključujući i ljekarne, Hrvatska ljekarnička komora je pripremila upute i preporuke za provođenje i naplatu testiranja. Ljekarne koje mogu organizirati testiranje nisu dužne to prijaviti niti najaviti HZZO-u, Ministarstvu zdravstva niti Hrvatskoj ljekarničkoj komori.

Upute za provođenje testiranja u ljekarnama

Organizacija testiranja

Testiranje ljekarna može organizirati u skladu sa prostornim i kadrovskim kapacitetima uz najavu/naručivanje pacijenata ili bez najave.

Provoditi se može u određenom ograničenom terminu ili tokom cijelog radnog vremena ljekarne. Vrijeme provođenja testiranja i način naručivanja potrebno je istaknuti na vidljivom mjestu u ljekarni i/ili mrežnim stranicama ljekarne ili ljekarničke ustanove.

Formular za testiranje

Prije provođenja testiranja pacijenti moraju ispuniti formular za testiranje kakav se koristi u Zavodima za javno zdravstvo i koji se može koristiti za provođenje testiranja u ljekarnama.

Formular sadrži osobne podatke građana koji su potrebni za obavještavanje o nalazu testiranja.

Potrebno je utvrditi identitet građana kojeg se testira na način da građanin predoči osobnu i zdravstvenu iskaznicu.

Nije propisano vrijeme čuvanja formulara za testiranje, no preporuka je da se formular čuva dok traje svrha obrade osobnih podataka osobe koja se testira.

Formular možete preuzeti u dokumentima u Prilogu 1.

Vrsta testova koja se koristi za testiranje

Za ovu svrhu koriste se testovi koji su navedeni na zadnjem odobrenom Zajedničkom popisu međunarodno priznatih brzih antigenskih testova koji se nalazi na poveznici ovdje.

Kod naručivanja brzih antigenskih testova potrebno je zatražiti dokaz od dobavljača da se test nalazi na popisu međunarodno priznatih brzih antigenskih testova (BAT-testovi).

Za potrebe testiranja Vlada Republike Hrvatske je oslobodila i zalihe testova iz Robnih rezervi. Testovi iz Robnih rezervi upućeni su prema županijskim zavodima za javno zdravstvo i trebali bi biti dostupni za preuzimanje u ponedjeljak 15.11.2021. Testovi iz robnih rezervi namijenjeni su za testiranje svih građana Republike Hrvatske.

Ljekarne, kao i svi drugi ugovorni partneri HZZO-a, moći će preuzeti razmjerne količine testova iz Robnih rezervi koje će procijeniti županijski zavodi za javno zdravstvo.

Za preuzimanje razmjernih količina testova iz Robnih rezervi potrebno je da se ljekarna obrati službenim kontaktima županijskog zavoda te dogovori dostavu ili preuzimanje testova.

Kontakti županijskih zavoda za javno zdravstvo se nalaze u dokumentima u Prilogu 2.

Mjesto provođenja testiranja

Prostor u kojem će se provoditi testiranje određuje ljekarna.

Okvirne preporuke za prostor za provođenje testiranja pripremio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u uputama koje se nalaze u dokumentima u Prilogu 3. na str.2.

Uzorkovanje bi se trebalo izvoditi na otvorenom kad god uvjeti to dozvoljavaju, uz moguće prilagodbe primjerice kroz prozor (po principu „drive-in“ i sl).

Ukoliko ljekarna nema prozor i drive – in potrebno je osigurati prostor ispred ljekarne, stražnjeg ulaza u ljekarnu ili nekog prikladnog prostora u blizini ljekarne sa stolicom za pacijenta, stolom za pribor za provođenje testiranja te upisivanje podataka o pacijentu.

Ljekarna može osigurati i priručni natkriveni prostor u slučaju lošiji vremenskih uvjeta.

Ako je uzorkovanje u zatvorenom, tada u tim prostorijama osim osoba uključenih u testiranje nitko drugi ne bi trebao boraviti, odnosno te prostorije bi trebale biti samo za namjenu testiranja.

Ako ljekarna nema raspoložive posebne prostorije, testiranje se može organizirati određivanjem termina u radnom vremenu u kojem će se provoditi samo testiranja uz naknadno odgovarajuće čišćenje/dezinfekciju.

Ljekarna može organizirati testiranje izvan uobičajenog radnog vremena donošenjem odluke ravnatelja o promjeni radnog vremena u skladu sa Pravilnikom o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe.

Ukoliko ljekarna odluči provoditi testiranje u zatvorenom prostoru potrebno je voditi računa o dezinfekciji i provjetravanju. Prostorije moraju biti dobro ventilirane i u njima se odgovarajućim dezinficijensima za površine redovito trebaju čistiti plohe na kojima se izvode testovi. Plohe stolova i stolice koje se koriste, trebalo bi nakon uzorkovanja brisati 70% alkoholom ili 0,1%, odnosno 1% otopinom natrijevog-hipoklorita (varikine). Plohe stolova i stolica koje se koriste moraju biti od materijala koji ne upija (odnosno ne smiju biti od tkanina) i koji ne mijenja svojstva zbog korištenja dezinficijensa. Dezinficijens se u pravilu drži u sprej-bočicama.

Testovi su namijenjeni za rad u laboratorijskim uvjetima. S obzirom na to da postoji mogućnost lažno pozitivnog nalaza ako se testiranja izvode u neodgovarajućim uvjetima, izvođenje testova treba se provoditi u uvjetima na sobnoj temperaturi i pri uobičajenom udjelu vlage u uredskim prostorima, a nikako ne na nižim temperaturama i pri visokom udjelu vlage.

Izlazak na teren radi provođenja testiranja

Za potrebe provođenja testiranja kod naručitelja – pravne osobe, ljekarna može ugovoriti i odlazak u prostorije naručitelja. Testiranje u prostorijama naručitelja potrebno je dogovoriti sa odgovornom osobom naručitelja usluge. Sve testirane osobe potrebno je upisati u web aplikaciju HZZO-a u ljekarni u najkraćem mogućem roku, odmah nakon testiranja.

Odlazak na teren se može naplatiti kao posebna usluga zdravstvene ustanove koja provodi testiranje (sukladno Prilogu 8. dostupnom u dokumentima).

Ovisno o udaljenosti lokacije naručitelja od ljekarne, cijena odlaska na teren se definira od strane ljekarne.

Zaštitna oprema za provođenje testiranja

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su objavljene na mrežnim stranicama HZJZ-a propisana je potrebna oprema za provođenje testiranja.

Potrebna zaštitna oprema:

 • Rukavice
 • Dezinficijens za ruke
 • Zaštitni ogrtač
 • Zaštitna maska (preporučeno FFP2/FFP3)
 • Vizir

Prije uzimanja uzoraka za dijagnostiku SARS-CoV-2 potrebno je staviti prije navedenu zaštitnu opremu. Redoslijed stavljanja i skidanja zaštitne opreme možete pogledati na poveznici ovdje. Rukavice se između svakog uzorkovanja dezinficiraju 70% alkoholom. Osoba kojoj se uzima uzorak, cijelo vrijeme nosi masku, a tijekom uzorkovanja masku spušta s nosa tako da joj maska prekriva usta.

Uzimanje uzorka

Potrebna oprema za uzimanje uzorka:

 • Brzi antigenski test
 • Stalak za epruvete
 • Kanta za infektivni otpad
 • Odgovarajući vodootporni flomaster za označavanje uzoraka
 • Štoperica za mjerenje vremena trajanja testa koje u pravilu iznosi od nanošenja uzorka na pločicu 10-30 minuta (provjeriti u uputi proizvođača testa).

Postupak uzimanja uzorka opisan je u uputama proizvođača i može se razlikovati. U pravilu se u pakiranju testova za antigensko testiranje nalaze sterilni odgovarajući štapići za uzimanje obriska nazofarinksa ili nosa, reagens i testna pločica. Nakon uzimanja uzorka potrebno je isti uroniti u reagens i nakon toga reagens nanijeti na testnu pločicu. Ako se uzima više uzoraka, prije uzimanja uzorka epruvetu s reagensom potrebno je označiti kako bi se jednoznačno znalo kojem pacijentu pripada uzorak.

Ispravan način uzimanja brisa nazofarinksa, možete pogledati na poveznici ovdje.

Nakon isteka propisanog vremena očitava se rezultat testa.

Ako nije moguće interpretirati rezultat, testiranje je potrebno ponoviti.

Postupanje s rezultatom testa

Interpretacija pozitivnog nalaza varira ovisno o prevalenciji bolesti u populaciji. Trenutno je prevalencija visoka te se pozitivan nalaz u osobe sa simptomima može smatrati i potvrdom bolesti. U slučaju niske prevalencije, pouzdanost testova može varirati.

Informacije o pozitivnoj osobi (osobni podaci pozitivne osobe, kontakt telefon ili e-mail adresa) javljaju se službi za epidemiologiju nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije odnosno grada Zagreba radi praćenja kontakata.

Kontakte epidemiologa u pripravnosti u županijskim zavodima za javno zdravstvo možete vidjeti u dokumentima u Prilogu 4.

Sva provedena testiranja, neovisno o rezultatu se unose na platformu testiranih. Ukoliko nije moguće interpretirati rezultat, testiranje je potrebno ponoviti.

Upis podataka

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je pripremio mrežnu aplikaciju za upisivanje testiranja i rezultata testiranja koja se provode u ugovornim ustanovama HZZO-a. Pristup navedenoj aplikaciji je moguć jedino uz korištenje web pretraživača Google Chrome, Microsoft Edge verzije 85 ili noviji (Edge Chromium) ili Internet Explorer. Molimo Vas da provjerite mogućnost korištenja putem navedenih pretraživača.

HZZO je omogućio svim zdravstvenim radnicima pristup aplikaciji. Napominjemo da ljekarnici i farmaceutski tehničari imaju pravo na HZZO-pametne kartice. Ukoliko ih niste pribavili za sve svoje zaposlenike, obratite se područnom uredu HZZO-a za izdavanje pametnih kartica.

Za spajanje i pristup aplikaciji korisniku je potrebno:

 • Pametna kartica HZZO – „smartica“
 • Čitač pametne kartice i instalirana aplikacija AKDSHCardUtility

Detaljnje upute za korištenje aplikacije objavio je HZZO na svojim mrežnim stranicama te ih možete pročitati u dokumentima u Prilogu 5.

Poveznica na stranice HZZO-a je dostupna ovdje.

Postoji mogućnost da imate problema sa prijavom na web aplikaciju za upisivanje podataka o testiranju. HZZO je predvidio neke od potencijalnih problema i pripremio upute za otklanjanje istih, Upute za otklanjanje grešaka možete pročitati u dokumentima u Prilogu 6.

Izdavanje nalaza/rezultata testiranja pacijentima nakon testiranja

Ljekarnama, kao i svim drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama HZZO-a, je dopušteno da ugovore s pravnim osobama/ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska ili lokalna samouprava testiranje njihovih zaposlenika.

Neke od tih pravnih osoba/ustanova će organizirati testiranje na način da zaposlenici plate i naknadno traže povrat novaca te je u tom slučaju potrebno izdati R 1 račun na ime i prezime zaposlenika ili na ime pravne osobe.

Neke od tih pravnih osoba/ustanova će organizirati testiranje na način da zaposlenici dolaze u ljekarne na testiranje, no troškove testiranja snose pravne osobe/ustanove (odnosno poslodavci) izravno. U tom slučaju biti će potrebno izdati skupni bezgotovinski račun na pravnu osobu/ustanovu za razdoblje koje ljekarna dogovori (npr. po danu, tjednu ili mjesecu).

Nakon provedenog testiranja, o nalazu testa se može obavijestiti na sljedeće načine:

 • izdavanje Digitalne COVID potvrde svakom zaposleniku ili
 • izdavanje negativnog nalaza svakom zaposleniku ili
 • izdavanje i Digitalne COVID potvrde i negativnog nalaza svakom zaposleniku ili
 • dostavljanje Digitalne COVID potvrde na adresu elektroničke poštu zaposlenika.

Obrazac nalaza/rezultata testiranja možete pronaći u dokumentima_Prilog 7.

Ljekarna mora izdati nalaz testiranja ili COVID potvrdu isključivo radniku (ne smije poslodavcu). Radnik predočuje nalaz testiranja ili COVID potvrdu poslodavcu (daje na uvid). Poslodavac nema pravo prikupljati navedene podatke radnika jer se radi o posebno zaštićenoj kategoriji podataka – zdravstvenim podacima radnika.

Više možete pročitati na stranicama AZOP-a (ovdje).

Izvještavanje pojedinačnih pacijenata o provedenom testiranju

Provođenje testiranja u ljekarnama će biti moguće i za pojedinačne pacijente koji se žele testirati i dobiti COVID potvrdu.

Testiranje se provodi po uobičajenoj proceduri te se pacijentu naplaćuje test i usluga testiranja (sukladno Prilogu 8. dostupnom u dokumentima).

Pacijentu nakon upisa negativnog testa u sustav biti će omogućeno izdavanje digitalne COVID potvrde koja vrijedi 48h.

Naplata usluge

Vijeće Hrvatske ljekarničke komore je na izvanrednoj sjednici održanoj 14.11.2021. donijelo odluku o preporučenim cijenama usluge provođenja testiranja brzim antigenskim testovima koja je dostupna u dokumentima u Prilogu 8.

Usluga testiranja u ljekarnama se naplaćuje poslodavcima ili izravno pacijentima. Uslugu testiranja ne plaća HZZO te nema posebnog oblika fakturiranja testiranja prema HZZOu.

Način fakturiranja usluge

Hrvatska ljekarnička komora će organizirati hitni sastanak sa proizvođačima ljekarničkih programa kako bi dogovorili način formiranja cijene i naplate testiranja u ljekarnama.

Upute o načinu formiranja cijene i naplate testiranja u ljekarnama će biti dostavljene nakon usuglašavanja jedinstvenog modela za naplatu usluge za sve ljekarne u što ranijem roku.

Zbrinjavanje infektivnog otpada

Sav otpad nastao tokom testiranja (zaštitna oprema, testovi, potrošni materijal) zbrinjava se kao infektivni otpad. Zbrinjavanje infektivnog otpada potrebno je ugovoriti s ovlaštenom tvrtkom za zbrinjavanje otpada i o istom voditi Očevidnik o nastanku (ključni broj 18 01 03*) i po zbrinjavanju arhivirati Prateći list o zbrinjavanju otpada.

Ljekarne, kao *mali proizvođači infektivnog otpada, za infektivni otpad nastao u ljekarni nisu obvezne imati skladište infektivnog otpada na mjestu nastanka, već su dužne infektivni otpad odvojeno sakupljati u odgovarajuće spremnike:

 • spremnik čuvan u posebnom hladnjaku odvojeno od osnovne djelatnosti na temperaturi do +8° C mora biti predan na obradu u roku od 30 dana,
 • spremnik čuvan odvojeno od osnovne djelatnosti na temperaturi okoliša između 15 i 20 °C mora biti predan na obradu u roku 72 sata,
 • spremnik čuvan odvojeno od osnovne djelatnosti na temperaturi okoliša iznad 20 °C mora biti predan na obradu u roku 24 sata.

*Mali proizvođač medicinskog otpada (infektivnog otpada) su pravne osobe koje proizvedu manje od 200 kg infektivnog otpada godišnje.

Hrvatska ljekarnička komora