settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Brisanje iz Registra ljekarnika

Na temelju članka 9. Pravilnika o uvjetima i načinu upisa, vođenja i sadržaju registra, ljekarnik se briše iz Registra ljekarnika:

  • na zahtjev člana
  • na zahtjev Stegovnog suda Komore
  • ako ne podmiri članarinu, po isteku kalendarske godine (nakon 2 upozorenja)
  • ako ne ispuni uvjete propisane Pravilnikom o stručnom usavršavanju.

Član može na temelju osobnog zahtjeva zatražiti brisanje iz Registra ljekarnika.

Zahtjev za brisanje iz Registra ljekarnika nalazi se u dokumentima.

O zahtjevu za brisanje iz Registra ljekarnika odlučuje Vijeće HLJK.

Napomena: Na temelju članka 20. Zakona o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) opći uvjeti za obavljanje ljekarničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj su: diploma fakulteta u Republici Hrvatskoj za zvanje magistra farmacije ili nostrificirana strana diploma o završenom odgovarajućem sveučilišnom dodiplomskom studiju, položen stručni ispit, državljanstvo Republike Hrvatske, znanje hrvatskoga jezika, upis u registar Komore i (važeće) odobrenje za samostalan rad.
 
Članstvo u HLJK obvezno je za sve magistre farmacije koji, obavljanjem ljekarničke djelatnosti, rade na području Republike Hrvatske na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite (članak 33. Zakona o ljekarništvu).

Brisanjem iz Registra ljekarnika prestaje važiti odobrenje za samostalan rad koje je uvjet za samostalno obavljanje ljekarničke djelatnosti.