T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Uključenje kliničkog farmaceuta u definiranje politike lijekova bolnice kroz povjerenstvo za lijekove i javnu nabavu lijekova donosi značajne uštede u zdravstvenom sustavu

04.10.2021.

Upotrebom farmakoekonomskih analiza iz podataka Opće bolnice Bjelovar dobiveni su značajnih pozitivni rezultati ušteda postignutih uslugama kliničkog farmaceuta u razdoblju od jedne godine.

U cijelom svijetu prisutan je snažan trend rasta troškova u zdravstvu, pa tako i na razini Europske unije. Prema zadnjim dostupnim izvješćima Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj za 2019. i 2020. godinu zabilježen je također snažan trend rasta potrošnje, kako količinski tako i financijski.

S ciljem racionalizacije troškova za lijekove u Općoj bolnici Bjelovar primijenjen je novi pristup uključenja kliničkog farmaceuta u izradu politike lijekova bolnice kroz Povjerenstvo za lijekove i javnu nabavu lijekova. Prema dobivenim rezultatima omjera koštanja i isplativosti, 14 godišnjih bruto plaća kliničkog farmaceuta može se isplatiti iz ušteda postignutih uslugama kliničkog farmaceuta u razdoblju od jedne godine. Stoga, ukoliko klinički farmaceut bude zaposlen na poslovima definiranja politike lijekova bolnice kroz period od godinu dana, dobije se dodatnih 13 godina njegova rada besplatno.

S obzirom da je u hrvatskom zdravstvenom sustavu klinički farmaceut još uvijek nedovoljno prepoznat i iskoristiv zdravstveni djelatnik - stručnjak za lijekove, nadamo se da će se nakon značajnih pozitivnih rezultata iz Opće bolnice Bjelovar to promijeniti.

Više informacija o rezultatima novog pristupa uključenja kliničkog farmaceuta u izradu politike lijekova bolnice kroz Povjerenstvo za lijekove i javnu nabavu lijekova u Općoj bolnici Bjelovar možete pročitati u dokumentu u Prilogu 1.