settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Uplata članarina

Sukladno odredbi članka 54. stavka 2. Statuta Hrvatske ljekarničke komore, članarina se plaća jednom godišnje u visini i na način kako je to određeno Statutom i drugim općim aktima Komore.
 
Odlukom o visini upisnine i članarine Vijeća Hrvatske ljekarničke komore broj: 04-225/2-02 od 25. studenog 2002. određena je visina upisnine i članarine za Hrvatsku ljekarničku komoru u iznosu od 500,00 kuna.
 
Od 1. siječnja 2023. upisnina i članarina za Hrvatsku ljekarničku komoru iznosi 66,36 eura, preračunato prema fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK.
 
Prilikom upisa člana u Komoru, odnosno u Registar magistara farmacije plaća se upisnina u iznosu od 66,36 EUR/500,00 HRK. Upisnina je ujedno i članarina za kalendarsku godinu u kojoj se član upisuje u Komoru. Podaci za uplatu upisnine:
• Primatelj: Hrvatska ljekarnička komora 
• Banka: Zagrebačka banka d.d.
• IBAN: HR7423600001502921985
• Model: 00
• Svrha uplate: Upisnina
• Poziv na broj: OIB

SWIFT: ZABAHR2X

Članarina se plaća jednom godišnje u iznosu od 66,36 EUR/500,00 HRK. Za članove Hrvatske ljekarničke komore kreirane su personalizirane uplatnice za uplatu članarine. Uplatnice se mogu pronaći u zatvorenom dijelu mrežne stranice.
 
Molimo vas da uplatite članarinu za 2024. godinu putem uplatnice do 4. ožujka 2024.
 
Hvala!