settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Specijalizacije

Specijalizacija je oblik poslijediplomskog stjecanja teorijskog i praktičnog stručnog znanja prema propisanom planu i programu.

Plan i program specijalizacija te njihovo trajanje nalazi se u Prilogu 1 koji je sastavni dio Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije ("Narodne novine" br. 73/08., 150/08., 100/18.; u dokumentima).

Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije utvrđuju se grane specijalizacija, trajanje, plan i program specijalizacija za magistre farmacije, mjerila koja moraju ispunjavati zdravstvene ustanove te druge pravne i fizičke osobe za provođenje specijalističkog staža, način provođenja specijalističkog staža te način polaganja specijalističkog ispita za magistre farmacije.

Magistri farmacije u Hrvatskoj mogu specijalizirati sljedeća područja farmacije:
 1. ispitivanje i kontrolu lijekova,
 2. farmaceutsku tehnologiju,
 3. kliničku farmaciju – bolničko ljekarništvo,
 4. kliničku farmaciju – javno ljekarništvo.

Odgovorna institucija za provođenje specijalističkog staža je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i to Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse.

Natječaje za specijalizaciju možete pronaći ovdje.

Više o stručnom i specijalističkom ispitu možete pronaći ovdje.

Provođenje specijalizacije organizira i nadzire glavni mentor.

Glavni mentor može biti:
 1. magistar farmacije sa znanstveno-nastavnim zvanjem, stručnjak iste grane specijalnosti za koju se specijalizant usavršava ili
 2. magistar farmacije specijalist iste grane specijalnosti za koju se specijalizant usavršava s najmanje 5 godina specijalističkog staža ili
 3. magistar farmacije sa znanstvenim stupnjem i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima za koji se specijalizant usavršava.

Hrvatska ljekarnička komora predlaže Listu glavnih mentora Ministarstvu zdravstva, po prethodno pribavljenom mišljenju pravnih osoba u kojima se obavlja specijalizacija u skladu s planom i programom. Listu glavnih mentora donosi ministar.

Uz prijedlog za odobrenje specijalizacije, ministarstvu je potrebno dostaviti pisanu suglasnost osobe koja je preuzela obvezu glavnog mentora. Glavnog mentora imenuje ministar rješenjem o odobrenju specijalizacije.

Ako ste zainteresirani postati glavni mentor, i zadovoljavate gore navedene uvjete, molimo Vas da ispunite prijavu u dokumentima (Obrazac_Prijava za glavnog mentora) i pošaljete na e-mail Hrvatske ljekarničke komore hljk@hljk.hr.

U nastavku se nalazi lista glavnih mentora za specijalizacije. Kontakt podaci glavnih mentora dostupni su na upit putem ureda Hrvatske ljekarničke komore.

LISTA GLAVNIH MENTORA ZA SPECIJALIZACIJE ZA MAGISTRE FARMACIJE

I. Specijalizacija ispitivanje i kontrola lijekova

 1. Rajka Truban Žulj, mag.pharm., specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, HALMED
 2. Zrinka Šimundža–Perojević, mag.pharm., specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, HALMED
 3. Dr.sc. Josipa Cvek mag.pharm, HALMED
 4. Mirela Filipec, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, HALMED
 5. Mr. sc. Željka Davosir Klarić, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, HALMED.
 6. Mr. sc. Tončica Vukman Kordić, mr.pharm., spec. ispitivanja i kontrole lijekova, voditeljica Odsjeka za biološka ispitivanja, HALMED
 7. Željka Jug, mag. pharm., spec. ispitivanja i kontrole lijekova, rukovoditeljica Analitičkog laboratorija, GLJZ

II. Specijalizacija farmaceutska tehnologija

 1. Ana Petrić Džoić, mag. pharm., spec. farmaceutske tehnologije, Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije
 2. Dr. sc. Ivan Pepić, izvanredni profesor, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, FBF;
 3. Dr. sc. Željka Vranić, redoviti profesor, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, FBF;
 4. Dr. sc. Mario Jug, redoviti profesor, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, FBF;
 5. Dr. sc. Jasmina Lovrić, redoviti profesor, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, FBF;
 6. Dr. sc. Anita Hafner, redoviti profesor, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, FBF;
 7. Martina Kranjec Šakić, mag. pharm., spec. farmaceutske tehnologije, KBC Sestre milosrdnice Zagreb.

III. Specijalizacija klinička farmacija - bolničko ljekarništvo

 1. Mirjana Ptičar Canjuga, mag. pharm., spec. kliničke farmacije, OB Varaždin
 2. Ana Raguž, mag. pharm., spec. kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo, OB „Dr. Josip Benčević“
 3. Darija Kuruc Poje, mag. pharm., univ. mag. pharm., spec. kliničke farmacije - bolničkog ljekarništva, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
 4. Lidija Gajski, mag. pharm., spec. kliničke farmacije – bolničkog ljekarništva, KBC Zagreb;
 5. Izv. prof. dr. sc. Petra Turčić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije – bolničkog ljekarništva, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
 6. Doc. dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm., spec. kliničke farmacije – bolničkog ljekarništva, Opća bolnica Šibensko-kninske županije;
 7. Dr. sc. Ivana Marinović, mag. pharm., spec. kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo, KB Dubrava;
 8. Dr. sc. Ivana Samardžić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo, KB Dubrava.

IV. Specijalizacija klinička farmacija - javno ljekarništvo

 1. Mr.sc. Dahna Arbanas, mag. pharm., spec. kliničke farmacije, Karlovačka ljekarna
 2. Dr. sc. Slaven Falamić, mag. pharm., spec. kliničke farmacije – javno ljekarništvo, Ljekarne Popović, Belišće
 3. Goran Perković, mag. pharm., univ. mag. pharm., spec. kliničke farmacije - javno ljekarništvo, Ljekarne Perković, Zagreb