T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Sigurnost pacijenta u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj

Vrsta edukacije:

Online edukacija

Tipovi obrazovanja:

e-stručni skup

Organizator:

KoHOM

Termin održavanja:

16.09.2021. u 18:30 sati

Trajanje edukacije:

1,5 sati

Bodovanje:

E-stručni skup je vrednovan sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije s 0,6 boda.

Predavanja:

  • Jelena Rakić Matić, spec.obiteljske medicine: Sigurnost pacijenta u ordinaciji obiteljske medicine
  • doc.dr.sc. Jadranka Pavičić Šarić, spec.anesteziologije: Nadzor nad stručnim radom liječnika
  • Jasminka Vugec Mihok, mag.pharm., univ.mag.kliničke farmacije: Uloga ljekarnika u kontinuumu skrbi
  • Srebrenka Mesić, dr.med., univ. mag. medicine rada i sporta: Na što se žale pacijenti?
  • Ljiljana Vukota, prof.psihologije: Jesmo li sigurni? Perspektiva pacijenta

Sudionici e-stručnog skupa:

  • Jelena Rakić Matić, spec.obiteljske medicine, predstavnik KoHOM-a u EQUIPu – moderator
  • doc.dr.sc. Jadranka Pavičić Šarić, spec.anesteziologije, uži spec.intenzivne medicine, predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor HLK
  • Jasminka Vugec Mihok, mag.pharm., univ.mag.kliničke farmacije, zamjenica predsjednice Hrvatske ljekarničke komore
  • Srebrenka Mesić, dr.med., univ. mag. medicine rada i sporta, rukovoditeljica Službe za medicinske poslove i kontrolu HZZO-a, Regionalni ured Zagreb
  • Ljiljana Vukota, prof.psihologije, voditeljica Centra za psihološku pomoć Udruge SVE za NJU

Na e-stručni skup se možete prijaviti slanjem e-maila na kohom.ured@gmail.com