T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Problematika sindroma suhog oka u ljekarničkoj praksi

Vrsta edukacije:

Online edukacija

Tipovi obrazovanja:

e-tečaj

Organizator:

Phoenix farmacija d.o.o.

Termin održavanja:

21.06.2021.-21.09.2021.

Trajanje edukacije:

3 mjeseca

Pristup e-tečaju:

Bodovanje:

E-tečaj je vrednovan sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije s 0.7 boda.

Predavač:

  • Roberta Šokac, dr.med., spec.oftalmolog, KBC Osijek

Ishodi učenja:

Sindrom suhog oko je vrlo česta problematika u radu ljekarnika, posebno s aspekta neprepoznatog suhog oka, te češće pogrešnog izbora preparata za samoliječenje od strane pacijenta. U tečaju će se jasno objasniti kako prepoznati simptome suhog oka, kako razlikovati oblike suhog oka te kako preporučiti lijek prema obliku suhog oka. Ljekarnike će se potaknuti na korištenje OSDI upitnika za procjenu težine suhog oka i smjernica za prepoznavanje i savjetovanje o različitim oblicima suhog oka.
Po završetku E-tečaja ljekarnici će moći prepoznati suho oko i pretpostaviti oblik suhog oka, s obzirom na činjenicu da više od 50% pacijenata ima kombinirani oblik. Moći će procijeniti težinu suhog oka i pravovremeno uputiti pacijenta liječniku. Ljekarnici će moći pouzdano preporučiti terapiju preparatima za samoliječenje i savjetovati o primjeni propisanih lijekova te samopomoći u liječenju sindroma suhog oka.