settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Usporedba utjecaja pozitivnih i negativnih randomiziranih kardioloških studija na medijski i akademski odjek

03.03.2022.

Marko Skelin, Josip Katić, David Šarčević, Dario Rahelić, Marko Lucijanić, Arnes Rešić, Mislav Puljević, Eugen Javor

Povećana zastupljenost randomiziranih kliničkih istraživanja s pozitivnim rezultatom bi mogla ukazivati na postojanje tzv. publikacijske pristranosti, odnosno moguće tendencije istraživača i urednika da objave rezultate studije samo u slučaju ostvarivanja pozitivnih rezultata.

 

Randomizirana klinička istraživanja (eng. Randomized controlled trials - RCT) su temelj suvremene medicine. Iz rezultata RCT-ova doznajemo koje medicinske intervencije pokazuju pozitivan rezultat na zdravstvene ishode, a koje treba odbaciti. Implementacijom rezultata iz ovakvih pokusa u svakodnevnu kliničku praksu, ostvarujemo najbolju zdravstvenu skrb utemeljenu na dokazima. Stoga je vrlo važno naglasiti da rezultati ovakvih studija moraju biti nepristrani, objektivno interpretirani i javno dostupni.

Broj citata je konvencionalna mjera u akademskoj zajednici koja opisuje značajnost određene znanstvene publikacije. Dakle, što više citata određena znanstvena publikacija postigne to je veći njen odjek i utjecaj samog rada u znanstvenoj zajednici.

Međutim, odjek publikacije unutar akademske zajednice može se značajno razlikovati od njenog odjeka unutar opće populacije. Nova mjera za “medijski odjek” znanstvene publikacije među širom javnosti je “Altmetric Attention Score” (AAS). AAS mjeri mrežni odjek (npr., spominjanja/dijeljenja) znanstvene publikacije preko digitalnih platformi (npr. online vijesti/mediji, Facebook, Twitter). Postavlja se pitanje da li povećanje medijske pozornosti ima utjecaja na rast u broju citata objavljenih RCT-ova koja su imala za primarni ishod ispitati utjecaj intervencije na neki kardiovaskularni ishod?

Istraživanje je uključilo 262 kardioloških prospektivnih RCT-ova objavljenih u 6 najprestižnijih “Web of Science Impact Factor” časopisa (3 na područje opće medicine: The New England Journal of Medicine (NEJM), The Lancet i Journal of the American Medical Association (JAMA) i 3 na području kardiologije: European Hearth Journal (EHJ), Journal of the American College of Cardiology (JACC) i Circulation).

Rezultati koje smo dobili pokazuju kako je objavljeno više pozitivnih nego negativnih RCT-ova, međutim nije bilo značajne razlike u citiranosti odnsono u broju citata između pozitivnih i negativnih RCT-ova. Povećana zastupljenost RCT-ova s pozitivnim rezultatom bi mogla ukazivati na postojanje tzv. publikacijske pristranosti, odnosno moguće tendencije istraživača i urednika da objave rezultate studije samo u slučaju ostvarivanja pozitivnih rezultata.

Zabilježili smo također kako pozitivni RCT-ovi imaju tendenciju ka višim vrijednostima AAS-a. Drugim riječima, pozitivni RCT-ovi se više spominju na digitalnim platformama. Mogući razlog tome je sklonost šire javnosti da se uključuje u rasprave o lijekovima, medicinskoj tehnologiji i drugim medicinskim procedurama koje su u studijama pokazale pozitivan utjecaj na zdravstvene ishode pacijenata.

Potrebno je napraviti sveobuhvatnu analizu i onih članaka koji nisu objavljeni, a čiji su protokoli dostupni u registrima poput ClinicalTrials.gov., kako bismo sa sigurnošću potvrdili ili opovrgnuli moguće objašnjenje naših rezultata.

Više informacija o rezultatima provedenog istraživanja možete pročitati na poveznici ovdje.