settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

16.05.2023.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Poštovani članovi Hrvatske ljekarničke komore,

U narodnim novinama broj 46/2023 objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_46_793.html kojom je izmijenjen je koeficijent radnih mjesta I vrste .

Navedenom izmjenom koeficijent magistara farmacije iznosi 1,825 dok koeficijent magistra farmacije specijalista iznosi 2, 298.

Kako su Uredbom propisani viši koeficijenti za doktore medicine i doktore dentalne medicine u odnosu na magistre farmacije i magistre medicinske biokemije, Hrvatska ljekarnička komora je zajedno s Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara, Sindikatom medicinskih biokemičara i Hrvatskom udrugom radničkih sindikata uputila prema Vladi RH, Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske zahtjev za hitnom izmjenom takve diskriminatorne odluke.

Traži se izjednačavanje koeficijenata složenosti poslova za magistre farmacije i magistre medicinske biokemije s doktorima medicine i doktorima dentalne medicine kao što je bilo i u prijašnjoj Uredbi jer su svi navedeni zdravstveni radnici nositelji temeljnih zdravstvenih djelatnosti u Republici Hrvatskoj i imaju specifičnu profesionalnu odgovornost za život i zdravlje ljudi.

Hrvatska ljekarnička komora