T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Sudjelovanje Hrvatske ljekarničke komore na kongresu Zdravstveni sustav i zdravstvena politika 2021

14.07.2021.

Skrb 24/7/365: iluzija ili obveza?

 

Integracija skrbi je koherentan skup organizacijskih i kliničkih metoda i modela osmišljen da stvori kontinuitet, usklađenost i suradnju unutar i između različitih sektora skrbi. Rezultat takve skrbi jest integrirana skrb.

 

Hrvatska ljekarnička komora je početkom srpnja sudjelovala na kongresu Zdravstveni sustav i zdravstvena politika 2021 - Skrb 24/7/365: iluzija ili obveza?.

Skrb kroničnih bolesnika je nova značajna tema koju je Europska komisija postavila kao svoju stratešku temu, slijedom čega i nova strategija razvoja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske treba integrirati odgovarajuće modele pružanja usluga i povezivanja zdravstvene i socijalne skrbi.

Na kongresu se raspravljalo o skrbi pacijenta kroz cijelo vrijeme trajanja bolesti, problema transfera skrbi iz bolničke skrbi na primarnu, transfera iz primarne u neformalnu laičku skrb te povratnom praćenju zdravstvenog stanja i potreba pacijenata te ishoda liječenja i kvalitete života. Također se raspravljalo o povezivanju zdravstvene i socijalne skrbi za one pacijente čije zdravstveno stanje zahtjeva i usluge iz djelokruga socijalne skrbi.

Sve veća fragmentacija zdravstvenog sustava često predstavlja veliku prepreku u cjelokupnom liječenju kroničnih pacijenata, a poglavito pacijenata s teškim, recidivirajućim kroničnim bolestima progresivnog tijeka. Za postizanje što boljih ishoda liječenja i kvalitete života takvih bolesnika neophodno je osigurati učinkoviti transfer skrbi kroz sve dijelove zdravstvenog sustava.

Ovom prilikom je istaknut veliki neiskorišteni potencijal ljekarnika (kao najdostupnijeg zdravstvenog radnika) i ljekarne (kao najdostupnije lokacije pružanja zdravstvene skrbi) u praćenju zdravstvenog stanja i potreba te ishoda liječenja i kvalitete života kroničnih pacijenata. Dodatno se raspravljalo o dostupnosti lijekova za pacijente kroz različite razine zdravstvene skrbi do kućnog liječenja te izdavanju lijekova za pacijente koji su u sustavu palijativne skrbi.