settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Stručna praksa I_Studij Farmacije Rijeka

10.04.2024.

Poštovane kolegice i kolege,

sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (MEDRI) započeo je s provedbom u ak. god. 2021./2022. Godišnje se upisuje 30 studenata, a u studijski su program uključene obvezne stručne prakse izvan visokog učilišta (po 120 sati, 3. i 4. studijska god.) te stručno osposobljavanje koje zamjenjuje nekadašnji pripravnički staž za magistre farmacije (5. studijska god., 940 sati).

Ovim Vas putem obavještavamo da od ak. god. 2023./2024. (ljetni semestar) počinje odvijanje Stručne prakse I (SP1) na studiju farmacije u Rijeci te da će, u dogovoru s Centrom za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (FBF) i HLJK-om, studenti 3. godine riječke farmacije kontaktirati ljekarne u RH prema popisu mentora za stručne prakse koji koriste studenti farmacije FBF-a.

Budućim mentorima riječkih studenata farmacije unaprijed zahvaljujemo na uključivanju u provedbe stručnih praksi i stručnog osposobljavanja na studiju farmacije u Rijeci i veselimo se budućoj suradnji!

Sva pitanja o mentorstvu za studente možete poslati na farmacija-medri@medri.uniri.hr .