settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

JAVNI POZIV ZA ČLANOVE POVJERENSTVA ZA TELEFARMACIJU

27.02.2023.

Prijave do 10.3.2023.

Poštovani članovi Hrvatske ljekarničke komore,

Usluga telefarmacije je metoda savjetovanja na daljinu uz pomoć suvremenih telekomunikacijskih tehnologija. Namijenjena je osobama kojima je potreban savjet magistra farmacije, posebno onim osobama koje zbog bolesti ili drugih razloga ne mogu doći do ljekarne, kroničnim pacijentima, starijim osobama i osobama u udaljenim, ruralnim područjima. Omogućuje pacijentu stupanje u kontakt s magistrom farmacije koji će ga savjetovati u slučaju zdravstvenih problema, dati željene informacije o terapiji ili savjetovati o zdravom načinu života.

Novim Zakonom o ljekarništvu stvorit će se pravna osnova za pružanje usluge telefarmacije u Republici Hrvatskoj. Na taj način otvorit će se mogućnost dodatnog rada i usavršavanja ljekarnika, te će se na jednoj novoj razini odati važnost ljekarničkog savjetovanja u liječenju pacijenta. Stoga Hrvatska ljekarnička komora želi stvoriti pravni okvir za provođenje usluge telefarmacije kroz pravilnike i pripadajuće protokole koje će izraditi novoosnovano Povjerenstvo za telefarmaciju. Povjerenstvo će se sastojati od 5 stalnih i 5 zamjenskih članova.

Sukladno članku 2. Pravilnika o radu povjerenstava Hrvatske ljekarničke komore, kandidat za člana povjerenstva pri izboru, imenovanju i tijekom rada u povjerenstvu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da je podmirio financijske obveze prema Komori,
  • da nije stegovno kažnjavan, niti se protiv njega vodi stegovni postupak,
  • da obavlja ljekarničku djelatnost sukladno odredbama Zakona o ljekarništvu, Statuta Hrvatske ljekarničke komore i ostalim pozitivnim propisima,
  • da je kompetentan za rad u pojedinom povjerenstvu.

Prednost imaju članovi koji su radili u inozemstvu ili Republici Hrvatskoj na istim ili sličnim projektima/platformama, kao i članovi koji su objavili stručne radove na navedenu temu.

Pozivaju se svi zainteresirani magistri farmacije-članove Komore koji zadovoljavaju gore navedene uvjete i koji imaju iskustva i želje za radom na novom projektu da dostave prijavu za rad u navedenom povjerenstvu. Pozivamo predsjednike područnih vijeća da ispitaju interes za rad u navedenom povjerenstvu u svom područnom vijeću te da potaknu svoje članove na prijavu.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

  1. Pisanu izjavu o kandidaturi (na propisanom obrascu iz Priloga I.)
  2. Životopis (CV)
  3. Motivacijsko pismo

Prijava i popratna dokumentacija mogu se poslati putem elektroničke pošte na ljekarnistvo@hljk.hr ili putem pošte na adresu: Hrvatska ljekarnička komora, Martićeva 27, 10000 Zagreb najkasnije do 10. ožujka 2023. s naznakom: Prijava za Povjerenstvo za telefarmaciju.

Prijavom na javni poziv kandidati su suglasni da Hrvatska ljekarnička komora prikuplja, koristi i obrađuje osobne podatke u svrhu provođenja postupka imenovanja članova Povjerenstva za telefarmaciju. Osobni podaci kandidata za člana Povjerenstva za telefarmaciju prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe postupka imenovanja Povjerenstva za telefarmaciju.

Unaprijed hvala svim zainteresiranim članovima koji su prepoznali važnost rada novog povjerenstva.

S poštovanjem,

Hrvatska ljekarnička komora

PRILOG:

  • obrazac Izjave o kandidaturi