T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Dijagnoza, komplikacije i liječenje suhog oka

Vrsta edukacije:

Online edukacija

Tipovi obrazovanja:

e-tečaj

Organizator:

Alkaloid d.o.o.

Termin održavanja:

18.09.2020.- 18.09.2021.

Trajanje edukacije:

1 godina

Pristup e-tečaju:

Bodovanje:

E-tečaj je vrednovan sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju HLJK s 1 bodom.

Predavač:

 • doc.dr.sc. Igor Petriček, spec. oftalmolog - Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb, Rebro. Uža specijalnost prednji segment oka.

Program tečaja sa satnicom:

 • Što je to suho oko? – 2 min
 • Epidemiologija suhog oka – 2 min
 • Suzni film – 5 min
 • Podjela suhoga oka- hiperevaporativno i hiposekrecijsko suho oko – 5 min
 • Definicije suhog oka – 2 min
 • Simptomi suhoga oka – 5 min
 • Dijagnostika suhog oka – 2 min
 • Liječenje suhoga oka – 5 min
 • Moguće komplikacije suhog oka – 5 min
 • Zaključak – 2 min
 • Ispit – 60 min