T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Čuvanje temperaturno osjetljivih lijekova

Vrsta edukacije:

Online edukacija

Tipovi obrazovanja:

e-tečaj

Organizator:

Hrvatska ljekarnička komora

Termin održavanja:

15.03.2021.- 15.03.2022.

Trajanje edukacije:

1 godina

Pristup e-tečaju:

Bodovanje:

E-tečaj je vrednovan sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije s 0,8 boda.

E-tečaj u organizaciji Hrvatske ljekarničke komore

Pravilno čuvanje, skladištenje i prijevoz lijekova s ciljem očuvanja njihove kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti nužni su tijekom čitavog distribucijskog procesa; od proizvođača lijekova, preko veleprodaja, javnih ili bolničkih ljekarni pa sve do krajnjeg korisnika - pacijenta.

Kad je riječ o temperaturno osjetljivim lijekovima, ljekarnik je dužan osigurati uvjete čuvanja lijekova u propisanom temperaturnom rasponu i to kontinuirano, odnosno neprekidno od trenutka zaprimanja lijeka u ljekarni do njegovog izdavanja. Kontinuiranim praćenjem temperature ljekarnik dokazuje da su lijekovi konstantno čuvani u propisanim uvjetima skladištenja.

U svakodnevnom ljekarničkom radu, zbog nastanka okolnosti na koje ljekarnik nije mogao utjecati (primjerice prekida opskrbe električnom energijom) moguća su veća ili manja odstupanja temperature u hladnjaku u kojem se čuvaju temperaturno osjetljivi lijekovi.

Hrvatska ljekarnička komora je s ciljem edukacije svojih članova organizirala e-tečaj na temu čuvanja temperaturno osjetljivih lijekova u kojem se posebno navodi koja odstupanja se smatraju značajnima, kako treba postupiti u slučaju nesukladnosti, koju je dokumentaciju potrebno prikupljati, odnosno kakav je zapisnik potrebno priložiti i kako je potrebno postupiti s lijekovima ukoliko nisu čuvani sukladno načinu na koji je to propisano te su time potencijalno izloženi kemijskim i fizikalnim promjenama koje utječu na njihovu djelotvornost i učinkovitost.

Program e-tečaja „Čuvanje temperaturno osjetljivih lijekova“:

  • Važnost održavanja kontroliranih uvjeta tijekom proizvodnje lijeka, Martina Bencetić Marijanović, mag. ing. bioproc., univ. mag. pharm., voditelj Odsjeka za inspekcijske poslove Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED),
  • Čuvanje temperaturno osjetljivih lijekova, Ana Smiljan, Alius grupa,
  • Životni put lijeka - uloga ljekarnika, Ana Soldo, mag. pharm., predsjednica HLJK,
  • Panel diskusija.

Više o sadržaju edukacije možete pročitati u dokumentu u Prilogu 1.

E-tečaju mogu pristupiti svi članovi Hrvatske ljekarničke komore, a obzirom da u ljekarni poslove prijema, smještaja i čuvanja lijekova obavljaju i farmaceutski tehničari, preporuka je da edukaciji pristupe magistri farmacije i farmaceutski tehničari.

Hrvatska ljekarnička komora