10.12.2014

U ljekarni se provjera statusa osiguranika (ima li pacijent važeće osnovno ili dopunsko osiguranje) obavlja putem CEZIH-a, odnosno automatski kroz ljekarničku aplikaciju prilikom povlačenja eRecepta (upisivanjem MBO osiguranika pojavljuje se, osim recepta, i informacija o statusu osiguranja).

  Više
3.12.2014

Na Prvom međunarodnom kongresu primarne zdravstvene zaštite, održanom u Opatiji od 20. do 23.studenog 2014.g., ljekarnici su se predstavili s nekoliko predavanja i radionicom u organizaciji Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatskoga farmaceutskog društva.


  Više
26.11.2014

Pozivamo sve kolegice i kolege u ljekarnama u Hrvatskoj da se uključe u provođenje jedinstvene javnozdravstvene kampanje "Uz ljekarnika i alergologa lakše se diše" o podizanju svijesti o alergijama koja se istovremeno provodi u svim ljekarnama u Europi.

  Više
26.11.2014

U sklopu svog 2.Kongresa Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta dodijelilo je godišnje nagrade za najuspješnije pojedince/timove/odjele/zavode/ustanove/akcije i programe u području unapređenja sigurnosti za pacijenta.

Ove godine nagradu je dobila i kolegica Katarina Fehir Šola, mag.pharm., univ.mag.pharm. iz ZU Ljekarna Bjelovar za projekt Racionalizacija i pravilna primjena lijekova u domovima za stare i nemoćne.

  Više

<a class="naslovi-sivi" href="/tabid/1242/Default.aspx" >Recognition of foreign qualifications</a>

Recognition of foreign qualifications

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 01. srpnja 2013., a objavljen je u Narodnim novinama broj 82/2013 za poslove priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija magistara farmacije, nadležna je Hrvatska ljekarnička komora.


Više