<a class="naslovi-sivi" href="/Default.aspx?tabid=37">Vijesti</a>

Vijesti


Pozivaju se svi ljekarnici da se dodatno aktivno uključe u provođenje javnozdravstvene kampanje „Uz ljekarnika i alergologa lakše se diše“ čiji je cilj podizanje svijesti o alergijama i dokazivanje uloge ljekarnika u terapiji alergija.

  Više

<a class="naslovi-sivi" href="/tabid/1242/Default.aspx" >Recognition of foreign qualifications</a>

Recognition of foreign qualifications

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 01. srpnja 2013., a objavljen je u Narodnim novinama broj 82/2013 za poslove priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija magistara farmacije, nadležna je Hrvatska ljekarnička komora.


Više