Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept HZZO s izmjenama

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima NN 7/12

Izmjene: 14/1223/1225/1245/1269/1285/1292/12,119/12147/1221/1338/13

93/13119/13125/13129/13136/13141/13154/1311/1412/1422/1434/14

Odluke o standardima i normativima

Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora NN 1/11,
Izmjene: 6/1131/1178/11153/11,38/1261/12118/12147/1238/13 i 99/13


Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 156/13
Izmjene: 24/14

Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi NN 15/9229/9365/9331/9573/993/0018/00118/0144/0276/02
85/0292/02,130/02,151/0211/0332/0343/03203/0330/0588/05
136/0616/0740/0757/0780/07 - ispravak84/0798/07111/07
130/07,54/0885/08 ispravak133/082/0910/0917/09110/1049/13
65/1399/13103/13125/1334/1474/14

Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova

Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u mreži javne zdravstvene službe NN 94/05

Izmjene i dopune: 136/0680/07117/0764/08118/0950/10 i 126/11

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 156/13

Izmjene: 11/1412/1434/1454/1466/1474/14 i 106/14