Datum:   12.11.2019
Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije traži magistra/u farmacije

         DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE objavljuje natječaj 

           za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošl javanje na neodređeno vrijeme ; 

- jednog/jedne magistra/ice farmacije  za rad u Ljekarni u Velikom Grđevcu; 

Uvjeti  VSS magistar farmacije sa završenim sveučilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem /farmaceutskog smjera/, položen stručni ispit,  odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu,  radno iskustvo 1 godina.

 Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti dokumentaciju u presliku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: životopis, domovnicu, diplomu o završenom studiju, , uvjerenje o položenom stručnom  ispitu, odobrenje za samostalan rad /licenca/, elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu.

Cjelovit tekst javnog natječaja dostupan je na internetskoj stranici Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije www.dzbbz.hr /javni natječaji/.

Kontakt:

Ljubica Čaić,mag.iur , tel:043-225 802 i 

Tajana Šteković,  mob:098 948 6759.   
Povratak