Datum:   11.1.2018
Ljekarne Osječko baranjske županije traže magistre farmacije

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce vršitelj dužnosti ravnatelj Ljekarni raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos magistra farmacije (ž/m) – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radno mjesto: magistar farmacije

Broj izvršitelja: dva

Mjesto rada: Osječko-baranjska županija.

Uvjeti:

1.      stručna sprema: magistar farmacije

2.      položen stručni ispit

3.      odobrenje za samostalan rad – važeća licenca.

Uz prijavu na natječaj prilaže se:

1. životopis

2. zamolba

3. preslika diplome / uvjerenja

4. elektronički zapis o radnom stažu

5. preslika odobrenja za samostalan rad

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se ravnatelju Ljekarni srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto magistar farmacije« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Ustanova zadržava pravo poništenja natječaja.

 

   
Povratak