Termini ispita

Termini za održavanje ispita u Hrvatskoj ljekarničkoj komori u postupku izdavanja i obnavljanja Odobrenja za samostalan rad za 2021.god. 

    

    14. travnja  2021. u 10 sati 

16. lipnja 2021. u 10 sati

        13. listopada 2021. u 10 sati 

      15. prosinca 2021. u 10 sati


Vrijeme ispita odredit će se sukladno broju odazvanih kandidata i kategoriji ispitivanja te će biti naznačeno u pismenom pozivu.

Mjesto održavanja ispita: HLJK, Martićeva 27, Zagreb

Prijava ispita vrši se putem e-maila (hljk@hljk.hr) najkasnije 10 dana prije ispita 


Za ispit se uplaćuje naknada u iznosu od 1.125,00 kuna i članarina u iznosu od 500,00 kuna.

IBAN + žiro račun HLJK: HR8523600001101243041

Poziv na broj: JMBG ili OIB


Ispitna područja

Prvo Odobrenje - kandidati koji imaju položen stručni ispit


Obnova Odobrenja 

 

Prvo Odobrenje nakon rada pod nadzorom

Odobrenje nakon priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

-ispitna pitanja

-popis akata

-program ispita I

 Dokumenti koji su potrebni za upis u Komoru (potrebno je donijeti originale na uvid):