Za organizatore

STRUČNOG SKUPA

Ukoliko želite da se stručni skup u organizaciji Vaše tvrtke boduje prema Pravilniku Komore molimo da:

 1. Ispunite zahtjev za vrednovanje skupa koji možete pronaći ovdje
 2. Najmanje 15 dana prije održavanja skupa u ured Komore e-mailom ili poštom dostavite potrebnu dokumentaciju koju možete pronaći ovdje
 3. Po završetku skupa, u roku od 15 dana, u ured Komore dostavite popis pasivnih i aktivnih sudionika skupa te excel tablicu u elektroničkom obliku u kojoj su navedeni sudionici stručnog skupa istim redoslijedom kao u listi pasivnih odnosno aktivnih sudionika (excel tablicu potrebno je dostaviti posebno za aktivne odnosno pasivne sudionike)

Gore objavljeni obrasci Lista pasivnih i aktivnih sudionika propisani su Pravilnikom te ih je obvezno dostavljati u propisanom obliku sa svim propisanim sadržajem. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune zahtjeve, a ured Komore upisivati bodove za vrednovane skupove u slučaju slanja nepotpunih lista sudionika. Ako Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev nepotpun, pozvat će organizatora stručnog usavršavanja da u roku od 15 dana dopuni zahtjev. Pod potpunom dokumentacijom podrazumijeva se zahtjev koji sadrži sve podatke i dokumente navedene u članku 19. Pravilnika. Dozvoljena je tolerancija do 10% krivih podataka na listama (odnosi se na Listu pasivnih i Listu aktivnih sudionika te excel tablicu s popisom aktivnih i pasivnih sudionika). 

Organizator stručnog usavršavanja plaća zakasninu ukoliko ne dostavi potrebnu dokumentaciju u propisanom roku:
1. u iznosu od 500,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 16-30 dana nakon održavanja stručnog skupa,
2. u iznosu od 1 000,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 31-45 dana nakon održavanja stručnog skupa,
3. u iznosu od 1 500,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 46-60 dana nakon održavanja stručnog skupa,
4. u iznosu od 2 100,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena više od 60 dana nakon održavanja stručnog skupa.

Ukoliko organizator stručnog usavršavanja ne dostavi potpune podatke u roku od 60 dana nakon održavanja stručnog skupa, navedeni podatak će se objaviti na web stranici Komore kako bi članovi Komore bili upoznati s razlogom zbog kojeg im nisu upisani bodovi u propisanom roku u evidencijski list.

Za skupove čije troškove snosi organizator i nemaju kotizaciju sudionika, organizator je obvezan platiti taksu Komori u iznosu 2.100,00 kn, a za svako ponovljeno predavanje na istu temu 1.400,00 kn na IBAN HR8523600001101243041. Iznimno, prema odluci Vijeća Komore, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, Studij farmacije u Splitu i svi nastavni zavodi za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj su oslobođeni plaćanja naknade Komori za vrednovanje organiziranih stručnih skupova.

Za skupove gdje sudionici plaćaju kotizaciju, organizator je obvezan uplatiti 15% od prihoda ostvarenog od kotizacija koje su uplatili magistri farmacije na IBAN HR8523600001101243041, s tim da je minimalan iznos za uplatu 2.100,00 kuna. Iznimno, prema odluci Vijeća Komore, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu i Studij farmacije u Splitu obvezni su uplatiti 5% od prihoda ostvarenog od kotizacija koje su uplatili magistri farmacije.

WEBINARA

Nastavno na izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom COVID-19 te nemogućnošću održavanja stručnih skupova u svrhu stručnog usavršavanja magistara farmacije Vijeće Hrvatska ljekarničke komore donijelo je Odluku o uvođenju webinara kao dodatnog  oblika stručnog usavršavanja magistara farmacije.

Ukoliko želite da se webinar u organizaciji Vaše tvrtke boduje prema Odluci Vijeća HLJK molimo da: 

 1. Najmanje 15 dana prije održavanja webinara u ured Komore e-mailom ili poštom dostavite ispunjen Zahtjev za vrednovanje webinara koji možete pronaći ovdje;
 2. U ured Komore e-mailom ili poštom dostavite potrebnu dokumentaciju za vrednovanje webinara koju možete pronaći ovdje.
 3. Po završetku webinara, u roku od 15 dana, u ured Komore dostavite excel tablicu u elektroničkom obliku u kojoj su navedeni sudionici webinara (excel tablicu potrebno je dostaviti posebno za aktivne odnosno pasivne sudionike)

Sve potrebne informacije za organizatore webinara koje uključuju:

 • Dokumentaciju za vrednovanje webinara,
 • Način vrednovanja webinara, 
 • Obrazloženje sa sadržajnim elementima i zahtjevima za webinar, 
 • Opće zahtjevi za prikupljanje i obradu osobnih podataka u okviru postupka stručnog usavršavanja,
 • Dodatne informacije i upute za organizatore webinara,

možete pogledati ovdje

E-TEČAJA

Ukoliko želite da se e-tečaj u organizaciji Vaše tvrtke boduje prema Pravilniku Komore molimo da: 

 1. Najmanje 15 dana prije održavanja e-tečaja u ured Komore e-mailom ili poštom dostavite ispunjen Zahtjev za vrednovanje e-tečaja koji možete pronaći ovdje;
 2. U ured Komore e-mailom ili poštom dostavite potrebnu dokumentaciju za vrednovanje e-tečaja koju možete pronaći ovdje;
 3. Kontaktirate ured Komore u svezi potpisivanja ugovora o suradnji s HLJK.
 4. Jednom mjesečno za vrijeme trajanja e-tečaja dostavite excel tablicu u elektroničkom obliku u kojoj su navedeni pasivni sudionici e-tečaja.   (excel tablicu aktivnih sudionika dostavljate samo jednom za cijelo vrijeme trajanja e-tečaja).

Sve potrebne informacije za organizatore e-tečaja koje uključuju:

 • Dokumentaciju za vrednovanje e-tečaja,
 • Način vrednovanja e-tečaja, 
 • Obrazloženje sa sadržajnim elementima i zahtjevima za e-tečaj, 
 • Opće zahtjevi za prikupljanje i obradu osobnih podataka u okviru postupka stručnog usavršavanja,
 • Dodatne informacije i upute za organizatore e-tečaja,

možete pogledati ovdje.