Datum:   6.11.2018
Krivotvoreni recepti dr.Daniele Rosande i dr.Sanje Župan-Kovačić

Poštovani,

obavještavamo sve kolegice i kolege da su u prometu krivotvoreni (skenirani) recepti na kojima su propisani lijekovi:

  • Doreta 75 mg/650 mg tablete i Zaldiar 37.5 mg/325 mg tablete, s pečatom i potpisom dr.med. Daniela Rosanda, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije,

Privatna specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Scalierova 34, Pula. 

Dopis dr. Daniele Rosanda i primjere krivotvorenih recepata možete pronaći ovdje

  • Sanval 10 mg tablete, s pečatom i potpisom dr.med. Sanja Župan-Kovačić, spec. obiteljske medicine,

Dom zdravlja Zagreb-Centar, Grgura Ninskog 3, Zagreb. 

Dopis dr. Sanje Župan-Kovačić i primjer krivotvorenog recepta možete pronaći ovdje

Ukoliko zaprimite takve recepte, molimo da iste zadržite u ljekarni i odbijete  izdavanje lijeka te obavijestite policiju.


Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak