Datum:   10.2.2021
Novosti - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Poštovani članovi Komore,

obavještavamo Vas da je sukladno Zakonu o  izmjenama i dopunama Zakona o šumama od 01. siječnja 2021. na snazi sljedeća odredba koja se odnosi na obvezu plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma.

„Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 7.500.000,00 kuna plaćaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se u visini od 0,024% od ukupnog prihoda ili ukupnog primitka, i uplaćuje se u državni proračun tromjesečno i po završnom računu“

Navedenom odredbom brisana je obveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma za pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 3.000.000,00


   
Povratak