Datum:   15.5.2020
Revizija provođenja preporučenih epidemioloških mjera nakon 11.05.2020.

U razdoblju nakon izvanrednog stanja uzrokovanog COVID-19 epidemijom te normaliziranja radnog vremena i povećanja mobilnosti stanovništva, u ljekarnama je važno i dalje se pridržavati svih preporučenih epidemioloških mjera.

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučene mjere zaštite za rad s pacijentima u ljekarničkoj djelatnosti obuhvaćaju:

Preporučene epidemiološke mjere za rad ljekarne:

 • rad u timovima koji se međusobno ne susreću kako bi se osiguralo da u slučaju oboljenja jednog člana ljekarničkog tima ne dođe do zatvaranja ljekarne. U slučaju pojave bolesti, ovakvom organizacijom rada se može prevenirati prenošenje bolesti na cijeli tim ljekarne, odnosno izbjegava se zatvaranje cijele ljekarne. Napominjemo da je rad u timovima preporuka Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) za sve ljekarne koje to mogu organizirati
 • mjerenje temperature i provjeru respiratornih simptoma kod svih djelatnika prilikom dolaska na posao i odlaska s posla. Preporuka je da se vodi evidencija provedenog mjerenja temperature i provjere respiratornih simptoma
 • u slučaju pojave febriliteta i/ili pojave respiratornih simptoma bolesti, djelatnike je odmah potrebno uputiti na testiranje na COVID-19 i nakon toga kući do dolaska nalaza. Također je potrebno da se i ostatak tima javi svom liječniku obiteljske medicine
 • kontinuirano provjetravati radni prostor
 • na siguran i efikasan način dezinficirati radni prostor 
 • ukloniti časopise i letke iz prostora oficine kako ne bi bili izvor zaraze u slučaju kontakta s pacijentom koji je zaražen
 • preporučuje se nošenje zaštitnih maski i rukavica
 • preporučuje se više puta dnevno prati i dezinficirati ruke te pridržavati se uputa o nedodirivanju lica
 • na vidljivom mjestu na ulazu u ljekarnu staviti obavijest o točnom rasporedu radnog vremena i pauze za dezinfekciju radnog prostora te ostale važne obavijesti za pacijente o odgovornom ponašanju pri dolasku u ljekarnu sukladno preporučenim epidemiološkim mjerama
 • na ulazu u ljekarnu staviti dezinfekcijsko sredstvo s uputom o obaveznoj dezinfekciji ruku prilikom ulaska u ljekarnu

Preporuke za provođenje obavezne dezinfekcije ljekarne:

 • na vidljivo mjesto na ulazu u ljekarnu potrebno je staviti obavijest o točnom vremenu pauze za dezinfekciju ljekarne. Preporučeno vrijeme pauze za dezinfekciju radnog prostora je u razdoblju između rada jutarnje i popodnevne smjene, odnosno između 13 i 14 sati
 • u određenoj ljekarni se vrijeme pauze za dezinfekciju može prilagoditi okruženju u kojem se ljekarna nalazi i vremenu potrebnom da se na siguran i efikasan način izvrši dezinfekcija radnog prostora. Stoga, vrijeme pauze za dezinfekciju ljekarne može trajati od 30 do 60 minuta ovisno  o veličini ljekarne, broju zaposlenika i organizaciji rada same ljekarne
 • dežurne ljekarne za vrijeme trajanja pauze za dezinfekciju, mogu nastaviti rad s pacijentima na šalteru za noćno dežurstvo
 • za vrijeme predviđene pauze potrebno je provesti dezinfekciju radnog prostora na siguran i efikasan način (dodirnih površina u ljekarnama: ulaznih vrata, prvenstveno ručki, POS uređaja, radnih površina u oficini, telefona, tipkovnica, ekrana i drugih površina na kojima je moguće zadržavanje virusa)

Primjere plakata za obavijest o pauzi za dezinfekciju ljekarne možete preuzeti niže:

Pauza 13.00 – 13.30               Pauza 13.00 - 13.30 

Pauza 13.30 – 14.00               Pauza 13.30 - 14.00 

Pauza 13.00 – 14.00               Pauza 13.00 - 14.00 

Preporučene mjere za povećanje odgovornosti pacijenata pri dolasku u ljekarnu:

 • postupan ulazak pacijenata u ljekarnu kako bi se osiguralo da broj ljudi u ljekarni bude ograničen na način da se između osoba može održavati fizička udaljenost od 2 metra u svim smjerovima
 • preporučeni razmak održavati i prilikom razgovora s djelatnicima ljekarne
 • prilikom ulaska u ljekarnu dezinficirati ruke priloženim dezinfekcijskim sredstvom
 • po mogućnosti koristiti kartični oblik plaćanja

Plakate za ljekarnu i letke za pacijente koji vam mogu biti korisni možete preuzeti niže:

Mjere zaštite od COVID-19 bolesti - revizija

Održavanje preporučenog razmaka 1

Održavanje preporučenog razmaka 2

Dezinfekcija ruku 1

Dezinfekcija ruku 2

Provjera epidemiološkog statusa u ljekarnama

Obzirom da su u sklopu izmjena donesene i nove Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za hrvatske i strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Hrvatsku, a koje više ne uključuju 14-dnevni zdravstveni nadzor nadležnog epidemiologa i upis epidemiološkog statusa osiguranika  u CEZIH servis OsigInfo, preporuka provjere epidemiološkog statusa osoba koje ulaze u ljekarnu putem CEZIH-a se više ne primjenjuje.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak