Datum:   12.2.2021
Povećanje naknade za ljekarničke usluge

Poštovane kolegice i kolege,

jedna od primarnih, kontinuiranih zadaća HLJK su razgovori i pregovori s HZZO-om u svezi povećanja naknade za ljekarničke usluge.

S velikim zadovoljstvom obavještavamo Vas o pozitivnom ishodu pregovora vođenih tijekom 2020. godine u svezi povećanje naknade za ljekarničke usluge koje plaća HZZO:

  • dana 11. veljače 2021. godine stupila je na snagu Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 12/2021) kojom  su povećani koeficijenti za ljekarničke postupke;
  • koeficijenti za ljekarničke usluge LJ100, LJ101, LJ102, LJ103, LJ104, LJ105, LJ106 i LJ107 povećani su za 3 %.

Kumulativni ishod pregovora vođenih tijekom 2019. i 2020. godine je porast  koeficijenta  za osnovnu  ljekarničku uslugu LJ100 s 6,64 kn na 7,19 kn, a što je rast od ukupno 8,2 %.

Osim brojčanog prikaza porasta, ovaj rast nakon dugo vremena predstavlja i pozitivan pomak u prepoznavanju važnosti uloge ljekarnika u zdravstvenom sustavu!

Stoga ćemo nastaviti i dalje intenzivno raditi na povećanju naknade osnovne ljekarničke usluge i što je još važnije na prepoznavanju, standardiziranoj implementaciji, daljnjem razvoju i adekvatnoj valorizaciji kognitivne ljekarničke usluge unutar zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

Svaki porast naknade, unaprjeđenje statusa i prepoznavanje važnosti ljekarnika u zdravstvenom sustavu, ali i društvu u cjelini, rezultat je našeg zajedničkog truda, kako HLJK tako i svakog njezinog člana – ljekarnika zdravstvenog radnika.

Članak 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 12/2021) možete pronaći ovdje .

Hvala svima!

Srdačno,

Ana Soldo, mag.pharm.

Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_12_223.html


   
Povratak