Datum:   29.4.2015
Novosti vezane za protokol za izdavanje lijeka ellaOne 30 tbl mg

NOVOSTI VEZANE UZ PROTOKOL ZA IZDAVANJE ellaOne LIJEKA

Radi olakšavanja postupka izdavanja lijeka ellaOne 30 mg, uz uvažavanje prava pacijenta na privatnost kao i obvezu ljekarnika da osigura pravilno i sigurno izdavanje lijeka, naglašavamo kako je prvi korak u komunikaciji ispunjavanje upitnika od strane pacijenta.

U tom slučaju pacijentica ga sama ispunjava kako bi na temelju istog ljekarnik mogao osigurati opravdano i sigurno izdavanje lijeka.

Samostalno ispunjavanje upitnika od strane pacijentice ne isključuje provođenje savjetovanje ljekarnika, u uvjetima koji osiguravaju privatnost.

Upitnik koji je potrebno ispuniti prilikom izdavanja lijeka bit će dostupan na recepturi ljekarne kao i na web stranici Hrvatske ljekarničke komore, www.hljk.hr.

Inače, u protokolu se više ne nalazi postupak u slučaju priziva savjesti, budući da se protokolom jamči sigurno i opravdano izdavanja lijeka, a priziv savjesti je već reguliran Kodeksom ljekarničke etike i deontologije. Neovisno o prizivu savjesti, ljekarna mora omogućiti pacijentici pristup lijeku, sukladno protokolu, tako da se u ovom i drugim slučajevima ne može govoriti o nedostupnosti lijeka i bilo kakvom ograničavanju.

UPITNIK 

SMJERNICE


PRIZIV SAVJESTI U LJEKARNIČKOJ DJELATNOSTI - pojašnjenje

Pravo na priziv savjesti za ljekarnike temelji se na odredbi Kodeksa ljekarničke etike i deontologije prema kojoj magistar farmacije ima pravo priziva savjesti, samo ako time ne dovodi u opasnost zdravlje i život bolesnika.

Kodeks ljekarničke etike i deontologije skup je pravila ponašanja koja obvezuju svakog magistra farmacije da svoj život i svoju struku posveti dobrobiti i zdravlju čovjeka i kao takav proizlazi i propisan je Zakonom o ljekarništvu.

Pravo na priziv savjesti ljekarnika nužno za sobom nosi i pravo pacijenta na zakonom zajamčenu skrb.

Iz tog razloga

Ljekarnik će uskratiti izdavanje lijeka prema stručnoj procjeni

Ljekarnik može odbiti izdavanje lijeka ukoliko stručno procijeni da nije medicinski opravdano ili ispravno,(navedeno je sadržaj odredbe članka 24. Zakona o ljekarništvu prema kojoj magistar farmacije ima pravo uskratiti lijek ako stručno procijeni da bi mogao ugroziti život i zdravlje korisnika)

Dakle, ljekarnik je dužan provesti ljekarničku skrb u slučajevima kad je terapija propisana u skladu sa zakonom, u potpunosti opravdana i prikladna, a pacijent u potpunosti suglasan.

Pravo je ljekarnika uputiti prigovor temeljen na osobnim razlozima.

Ljekarnici imaju pravo odbiti provođenje ljekarničke skrbi u slučajevima kad se to kosi sa njihovim osobnim uvjerenjima, moralom ili religijom, te kad vjeruju da će njihova savjest biti povrijeđena tim postupkom.

Prigovor treba uputiti pretpostavljenim, a nikako pacijentu ili propisivaču.

Ljekarnik koji upućuje prigovor savjesti mora  obavijestiti svoje poslodavce na vrijeme, tj. što prije moguće.

Poslodavci trebaju prihvatiti prigovor savjesti, omogućiti pacijentu pravo na lijek, a istovremeno izuzeti ljekarnika koji upućuje prigovor savjesti u postupku izdavanja. Takav način izdavanja lijeka ne smije izazvati  neugodnost pacijentu.

Za stav prema prigovoru savjesti koji upućuju ljekarnici prilikom izdavanja lijeka, nema potrebe utvrđivati čija su prava veća: ljekarnika koji upućuje prigovor ili pacijenta koji ima pravo na zakonom zajamčenu skrb.

Moguće je utvrditi postupak izdavanja lijeka koji uvažavaju prava pacijenata na skrb  i ljekarnika na prigovor savjesti. Ovakvi postupci su u nekim sredinama već uobičajeni i vrlo učinkoviti.

 

 

 


   
Povratak