Registracija na web stranicu

Registracija na web stranicu

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.

Više

<a class="naslovi-sivi" href="/tabid/1242/Default.aspx" >Recognition of foreign qualifications</a>

Recognition of foreign qualifications

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 01. srpnja 2013., a objavljen je u Narodnim novinama broj 82/2013 za poslove priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija magistara farmacije, nadležna je Hrvatska ljekarnička komora.


Izbori za Predsjednika Hrvatske ljekarničke komore 2021. god.

Izbori za Predsjednika Hrvatske ljekarničke komore 2021. god.