O komori

O komori

Hrvatska ljekarnička komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja predstavlja i zastupa ljekarničku struku i ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Komoru su osnovali Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Hrvatsko farmaceutsko društvo Odlukom o osnivanju Komore, donijeto 17. i 25. svibnja 1994. godine. Samostalno djeluje od 27.siječnja 1995.godine.

Izjava o pristupačnosti

Ured komore

Ured komore

Ured Komore obavlja pravne, stručne, ekonomske, administrativne i tehničke poslove.

Politika kvalitete ureda Komore

Zaposlenici Komore

Radno vrijeme komore

Ponedjeljak:      12:00 - 20:00 h
Utorak - Petak:  08:00 - 16:00 h