Zamjenici predsjednika komore

Zamjenici Predsjednice Komore zamjenjuju Predsjednicu Komore u slučaju njezina izbivanja ili spriječenosti, i obavljaju druge poslove koje im Predsjednica povjeri.
 
Zamjenici predsjednice Komore su doc.dr.sc. Ivan Pepić, mag.pharm., Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, i Mario Vrebčević, mag.pharm., Lundbeck Croatia d.o.o.