Povjerenstvo za stručno usavršavanje magistara farmacije

Povjerenstvo za stručno usavršavanje magistara farmacije obavlja sljedeće poslove: 
  1. donosi odluke o priznavanju tečajeva i drugih oblika trajne izobrazbe magistara farmacije
  2. vrednuje tečajeve i druge oblike trajne izobrazbe magistara farmacije
  3. donosi odluku o zahtjevu magistara farmacije za oslobađanje od stjecanja potrebnih bodova
  4. izrađuje prijedlog plana i programa stručnog usavršavanja
  5. utvrđuje ispitni program i imenuje ispitnu komisiju za provođenje ispita u slučaju neispunjavanja uvjeta za dobivanje ili obnavljanje Odobrenja za samostalan rad
  6. izrađuje nacrt prijedloga Pravilnika o stručnom usavršavanju
  7. druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore
Članovi:       

1.      Katarina Fehir Šola,

2.      Marija Novak,

3.      Ivan Pepić,

4.      Asja Smolčić Bubalo,

5.      Darko Takač.

Zamjenici članova  :

1.      Maja Fajfarić,

2.      Ana Močić,

3.      Mario Roubin,

4.      Lada Škoko Vukušić,

5.      Toni Vidović.


Predsjednik Povjerenstva:  Darko Takač

Zamjenik predsjednika Povjerenstva:  Ivan Pepić