Povjerenstvo za stručni nadzor

Povjerenstvo za stručni nadzor obavlja sljedeće poslove: 
  1. izrađuje prijedlog liste magistra farmacije koji će provoditi stručni nadzor
  2. izrađuje stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor
  3. izrađuje prijedlog godišnjeg plana stručnog nadzora
  4. vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama
  5. izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru
  6. koordinira provođenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo
  7. druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore
 
 

Članovi: 

1.      Nataša Baniček,

2.      Irena Hadelan,

3.      Ana Raguž ,

4.      Branka Šurina

5.      Ivanka Živković.

Zamjenici članova :

1.      Ljiljana Ćus,

2.      Darija Lučić,

3.      Renata Mladinović

4.      Andreja Sigur,

5.      Željana Talajić.


Predsjednica Povjerenstva:  Nataša Baniček

Zamjenica predsjednice Povjerenstva:  Irena Hadelan