Povjerenstvo za stručna i staleška pitanja

Povjerenstvo za stručna i staleška pitanja obavlja sljedeće poslove: 
 1. vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja
 2. sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa ljekarničkih usluga
 3. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj zdravstvene odnosno ljekarničke struke
 4. izrađuje prijedlog Mreže ljekarničke djelatnosti
 5. predlaže stavove za zastupanje interesa članova Komore kod sklapanja ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i drugim osiguravajućim društvima
 6. daje prijedlog plana potrebnih kadrova-magistara farmacije i farmaceutskih tehničara ministarstvu nadležnom za zdravstvo ili ministarstvu nadležnom za znanost
 7. daje Vijeću Komore svoj stav na akt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje način provođenja plana i programa mjera zdravstvene zaštite, formiranje cijena zdravstvene zaštite i drugih osnova za sklapanje ugovora s ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima koji čine mrežu ljekarničke djelatnosti
 8. brine o materijalnim i drugim interesima svojih članova
 9. razmatra, daje mišljenja i utvrđuje stajalište o drugim stručnim pitanjima
 10. promiče znanstvene postupke u ljekarništvu
 11. daje mišljenje pri izradi kolektivnih ugovora
 12. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore
 13. druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore
 
  

Članovi:

1.      Darija Lučić,

2.      Goran Perković,

3.      Ranko Antun Pezelj,

4.      Dejan Radanović,

5.      Mirjana Zubović.

Zamjenici članova ;

1.      Mirna Alebić,

2.      Marija Bagović Lučić,

3.      Alen Friščić,

4.      Vedrana Kuzmić Vrbanović,

5.      Sanja Mihanović.

Predsjednica povjerenstva: Darija Lučić

Zamjenik predsjednice Povjerenstva: Goran Perković